Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a UoDPPiW

W dniu 19 października 2020 r. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” KRS 0000154614, z siedzibą w Cekcynie przy ul. Dworcowej 30/2 złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Mandolinowe impresje” – wydanie albumu płytowego Orkiestry „Campanella” z Cekcyna. Oferta została złożona w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
  1. Koszt całkowity realizacji zadania – 5 000,00 zł
  2. Kwota wnioskowanej dotacji – 5 000,00 zł
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bippowiat.tuchola.pl/, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz na stronie internetowej https://www.tucholski.pl/.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 30.10.2019 r. w następujący sposób:
  • osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tucholi,
  • drogą elektroniczną na adres promocja@tuchola.pl,
  • listownie na adres – Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferta Mandolinowe impresje (336kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (23 października 2020)
Opublikował: Karol Gutsze (23 października 2020, 09:42:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 639