INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU CZERWCU 2022 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – 22.06.2022 r., godz. 16:00 – SALA 312, STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 w działach: 801, 854, 921 i 926.
 2. Analiza struktury zatrudnienia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tucholskiego. 
 3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 22.06.2022 r., godz. 16:00 – SALA 312, STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinia w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 2. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r.
 3. Funkcjonowanie Szpitala Tucholskiego w dobie pandemii.
 4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  
 
Posiedzenie Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 22.06.2022 r., godz. 16:00 – SALA 312, STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI

Tematyka posiedzenia:
 1. Wypracowanie stanowiska w sprawie raportu o stanie Powiatu.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2021.
 3. Ocena funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.
 4. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2021 oraz analiza finansowa środków otrzymanych na funkcjonowanie Urzędu w 2022 roku.
 5. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (15 czerwca 2022)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (15 czerwca 2022, 13:36:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88