Utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru powiatu tucholskiego

Starosta Tucholski informuje o utworzeniu powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru powiatu tucholskiego. W prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych utworzona baza danych otrzymała identyfikator PL.PZGiK.8052.

Podstawa prawna utworzenia bazy danych: art. 7d pkt 1 oraz art. 27 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.) Podstawa prawna informacji: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.897 ze zm.)

Powiatowa baza danych GESUT jest wynikiem realizacji umowy o nazwie „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu tucholskiego realizowanych w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Naczelnik Wydziału
Leszek Kloskowski
Geodeta Powiatowy

Treść informacji (760kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (11 lipca 2022)
Opublikował: Szymon Hoppe (12 lipca 2022, 08:32:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232