OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Peugeot 407 U o nr rej. CTU 50FP, stanowiący mienie Powiatu Tucholskiego. Cena wywoławcza samochodu wynosi 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
e-mail: starostwo@tuchola.pl
Numer telefonu: (52) 559 07 00; Numer faksu: (52) 559 07 01
 
2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:
·           samochód osobowy: Peugeot 407 HDI, wersja: Intense 140,  
·           pojemność silnika: 1997,00 cm3
·           rodzaj skrzyni biegów: manualna
·           rok produkcji: 2007 r.
·           data pierwszej rejestracji: 27.03.2007 r.
·           aktualny przebieg: 486 tys. km 
·           rodzaj nadwozia: sedan 4-drzwiowy
·           liczba miejsc siedzących: 5
·           skrzynia biegów: manualna
·           kolor: Szary  2-warstwowy z efektem metalicznym
·           ubezpieczenie OC: ważne do 27.03.2020 r.
·           badanie techniczne: ważne do 22.03.2020 r.
·           komplet aluminiowych felg na letnich oponach.
 
3. Wartość szacunkowa: 5.600,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).
Minimalna cena wywoławcza wynosi 100%  wartości szacunkowej.

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę zakupu, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Tucholi w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Peugeot 407”.
 
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku
ruchomego:

Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (52) 559 07 44, w miejscu zaparkowania pojazdu tj. na parkingu w Zarządzie Dróg Powiatowym w Tucholi. Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udziela p. Jacek Lorczak pod nr tel. 52 5590744.

6.  Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:
1.    Do przeprowadzenia    przetargu    wystarczy    uczestnictwo  przynajmniej jednego    oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
2.    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3.    Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są na konto dochodów budżetu powiatu.
4.    Sprzedający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium przez oferentów.
5.    Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów:
1)       oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się:
- ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i nie wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie,
- z warunkami i regulaminem przetargu,
- oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2)       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej),
3)       odpis KRS (dotyczy osób prawnych).
 
6. Rozstrzygnięcie przetargu:
Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu  odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 312.

7.  Inne informacje:
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.
 
8. Wymagane dokumenty:

-        Załącznik nr 1 - oświadczenie - formularz ofertowy, (12kB) word
-        Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta (13kB) word
-        Załącznik nr 3 - wzór umowy kupna - sprzedaży (14kB) word
-        Regulamin przetargu (659kB) pdf


zdjęcie samochodu
zdjęcie samochodu

 
 

metryczka


Wytworzył: Komisja Przetargowa (3 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek Lorczak (4 kwietnia 2019, 16:34:51)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (8 kwietnia 2019, 15:26:43)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19145