ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.


Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
05.01.2023
------------
05.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 120 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 131/3 w Małym Mędromierzu.
BD.6743.E.TUCH.1.2023
----
Nie wniesiono sprzeciwu
10.01.2023
2
05.01.2023
------------
05.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1931/12 i 1931/1 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 1931/8 w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
13.01.2023
3
05.01.2023
------------
05.01.2023
Bartłomiej Dzierzyk
działka nr ewid. 1032/7 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.01.2023
4
11.01.2023
------------
12.01.2023
Kazimierz Zieliński
działka nr ewid. 2109/6 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.5.2023
Wniesiono sprzeciw
23.03.2023
----
5
13.01.2023
------------
13.01.2023
Gmina Lubiewo
działka nr ewid. 495/2 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku usługowego instalacji gazowej.
BD.6743.G.LUB.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
18.01.2023
6
18.01.2023
------------
18.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 8/2, 16, 29 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 4 w miejscowości Sicinki.
BD.6743.E.KĘS.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2023
7
23.01.2023
------------
23.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 334/1 i 575/1 obręb Śliwice oraz działki nr ewid. 362/1, 361, 362/27 obręb Lińsk. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 362/18 w Lińsku.
BD.6743.E.ŚL.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
30.01.2023
8
24.01.2023
------------
24.01.2023
Sylwia, Rafał Jendryczka
działka nr ewid. 227 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.CEKC.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2023
9
24.01.2023
------------
25.01.2023
Bogumiła i Dariusz Wnuk-Lipinscy
działka nr ewid. 114/4 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2023
10
25.01.2023
------------
25.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 98/7 i 120 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 113/1 w miejscowości Nowa Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
27.01.2023
11
26.01.2023
------------
26.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 946/18 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 946/13 położonej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
30.01.2023
12
30.01.2023
------------
30.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 719/2 i 718/8 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 719/3 i 719/4 w Bysławiu.
BD.6743.E.LUB.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2023
13
30.01.2023
------------
30.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 959 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 960/10 w Hucie.
BD.6743.E.CEKC.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
06.02.2023
14
31.01.2023
------------
31.01.2023
Mateusz Pozorski
działka nr ewid. 1926/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.TUCH.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
15
31.01.2023
------------
31.01.2023
Maria i Leszek Haffke
działka nr ewid. 113/6 obręb Płazowo, gmina Lubiewo. Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem nadziemnym oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.LUB.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
09.03.2023
16
01.02.2023
------------
01.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 318/2, 497/3, 541 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 497/3 w Kęsowie.
BD.6743.E.KĘS.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2023
17
01.02.2023
------------
01.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 38/3, 26, 23/5 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 23/1, 23/2, 23/3, 23/4 w Lińsku.
BD.6743.E.ŚL.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2023
18
01.02.2023
------------
01.02.2023
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 32, 41/3, 41/7, 41/8 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego
w miejscowości Lubiewice
.
BD.6743.E.LUB.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.04.2023
19
08.02.2023
------------
08.02.2023
Dino Polska S.A.
działki nr ewid. 49/5, 474/3, 474/8, 474/7 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku handlowo-usługowego.
BD.6743.W.ŚL.3.2023
Wniesiono sprzeciw
06.04.2023
----
20
10.02.2023
------------
10.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3652/1, 1685/9, 1685/10, 1685/11, 1685/12, 1685/13 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 1685/13 i 1685/14 w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
19.04.2023
21
10.02.2023
------------
13.02.2023
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 97/5, 3/5, 1/6 obręb geodezyjny Stary Sumin, działki nr ewid. 53/4, 89/3, 70/3, 70/4, 147/1, 329, 43/12, 94/9, 93/2, 91/2, 120/2, 85/1, 124/1, 127, 130, 79/4, 78/2, 136/2, 70/8, 149/8, 66/3, 64/1, 152/3, 162/7, 54, 337/1, 52/6, 170, 328/3, 332, 175, 176/1, 45/4, 45/5, 330, 43/3, 43/11, 43/10 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu ś/c dn63/90PE wraz z przyłączami dn32x3.0 w miejscowości Stary Sumin.
   BD.6743.G.CEKC.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
24.04.2023
22
16.02.2023
------------
16.02.2023
Zdzisław Pakowski
działka nr ewid. 2344 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
20.02.2023
23
17.02.2023
------------
17.02.2023
Nikoletta Łącka
działka nr ewid. 1513/3 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
27.02.2023
24
20.02.2023
------------
20.02.2023
Gmina Cekcyn
działka nr ewid. 149/8 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku wielofunkcyjnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
24.02.2023
25
21.02.2023
------------
21.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1469/44 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1469/44 przy ulicy Witosa i Przemysłowej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.5.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.02.2023
26
22.02.2023
------------
22.02.2023
Monika i Kamil Kleybor
działka nr ewid. 3301 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.21.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
02.03.2023
27
23.02.2023
------------
23.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 97/5 obręb geodezyjny stary Sumin oraz działki nr ewid. 230/1, 232/1, 233/1 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 230/5 w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.5.2023
Inwestor wycofał wniosek w dniu 02.03.2023
----
28
23.02.2023
------------
23.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 84/17 obręb geodezyjny Wielkie Budziska, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 84/4 w miejscowości Wielkie Budziska.
BD.6743.E.CEKC.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.03.2023
29
24.02.2023
------------
24.02.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.
Oddział zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 713/2, 713/1, 690/6 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Piła.
BD.6743.G.GOST.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2023
30
28.02.2023
------------
28.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1656/1 i 1656/6 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 1656/3 i 1656/5 w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.03.2023
31
02.03.2023
------------
02.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 300/33 obręb Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 300/38 w Brzozowych Błotach.
BD.6743.E.ŚL.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2023
32
03.03.2023
------------
03.03.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.
działki nr ewid. 819/1, 820, 824/1, 826/3, 3856/2, 3856/18 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ulicach Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza w
Tucholi.
BD.6743.G.TUCH.7.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
13.04.2023
33
06.03.2023
------------
06.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 663/8, 663/9, 663/10 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4-kV dla zasilania działki nr ewid. 663/10 w Bysławiu.
BD.6743.E.LUB.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.03.2023
34
07.03.2023
------------
07.03.2023
Teresa Napiontek
działka nr ewid. 134/2 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.KĘS.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
10.03.2023
34
13.03.2023
------------
13.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 182/1 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 182/4 w Łyskowie.
BD.6743.E.GOST.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.03.2023
35
14.03.2023
------------
14.03.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.działki nr ewid. 8/10, 8/12, 8/13, 97/5 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.
BD.6743.G.CEKC.7.2023 
----Nie wniesiono sprzeciwu
25.04.2023
36
15.03.2023
------------
15.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 64/2, 42/3, 23/5, 23/8 obręb geodezyjny Ludwichowo, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 64/2 w Ludwichowie.
BD.6743.E.CEKC.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
22.03.2023
37
15.03.2023
------------
15.03.2023
Martyna Kozielecka
działka nr ewid. 74 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.M.LUB.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
38
16.03.2023
------------
16.03.2023
Jolanta Skrobek
działka nr ewid. 91/3 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.27.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 29.03.2023
39
20.03.2023
------------
20.03.2023
Anna Karwasz
działka nr ewid. 91/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.28.2013
----Nie wniesiono sprzeciwu
22.03.2023
40
22.03.2023
------------
22.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 84/2, 111/2, 317/4 obręb geodezyjny Brzozie, gmina Cekcyn,. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 317/4 w Brzoziu.
BD.6743.E.CEKC.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.04.2023
41
22.03.2023
------------
22.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 97/5 obręb geodezyjny stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 230/5 w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.10.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.04.2023
42
22.03.2023
------------
22.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 295/12, 247/10, 247/1 obreb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4 kV dla zasiania działki nr ewid. 247/1 w Brzozowych Błotach.
BD.6743.E.ŚL.5.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
07.04.2023
43
28.03.2023
------------
28.03.2023
Mirosław Millerdziałka nr ewid. 1538 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.35.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
11.04.2023
44
03.04.2023
------------
03.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 97/5 i 104/11 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 104/10 i 104/11 w Starym Suminie.
BD.6743.E.CEKC.11.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
17.04.2023
45
03.04.2023
------------
03.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 470/2 obręb Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 463, 464/1, 465/1 w Raciążu.
BD.6743.E.TUCH.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2023
46
05.04.2023
------------
05.04.2023
Teresa Skarpek
działka nr ewid. 174 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.39.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.04.2023
47
06.04.2023
------------
06.04.2023
Ewa i Wiesław Balińscy
działka nr ewid. 1903 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6753.G.TUCH.42.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.04.2023
48
06.04.2023
------------
06.04.2023
Barbara, Piotr Welzant
działka nr ewid. 682 obręb Lińsk, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
14.04.2023
49
06.04.2023
------------
07.04.2023
Halina i Zbigniew Marach
działka nr ewid. 408/1 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.M.ŚL.7.2023
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 13.04.2023----
50
07.04.2023
------------
07.04.2023
Stella Urban
działka nr ewid. 2250/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.44.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
17.04.2023
51
07.04.2023
------------
07.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 85 i 81/8 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 81/4 w Okoninach Nadjeziornych.
BD.6743.E.ŚL.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
17.04.2023
52
11.04.2023
------------
11.04.2023
Aleksandra Kijuć
działka nr ewid. 446/1 obręb Kęsowo, gmina Kęsowo. Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem nadziemnym o poj. 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.KĘS.23.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
14.04.2023
53
11.04.2023
------------
12.04.2023
Natalia Frąszczak
działka nr ewid. 408/6 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.GOST.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
54
12.04.2023
------------
12.04.2023
Kazimierz Szefler
działka nr ewid. 360/1 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.CEKC.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
55
13.04.2023
------------
13.04.2023
Krzysztof Talaśka
działka nr ewid. 489/9 obręb Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
27.04.2023
56
18.04.2023
------------
19.04.2023
Jerzy Piechowiak
działka nr ewid. 975 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.GOST.26.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
04.05.2023
57
19.04.2023
------------
20.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 188 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 187/11 w miejscowości Szumiąca.
BD.6743.E.LUB.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2023
58
19.04.2023
------------
20.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 334/1 i 334/6 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 334/6 w miejscowości Lińsk.
BD.6743.E.ŚL.10.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2023
59
19.04.2023
------------
20.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 413, 412/32 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 412/32 w miejscowości Bysław.
BD.6743.E.LUB.5.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2023
60
19.04.2023
------------
20.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 52/3, 84, 15/1 obręb geodezyjny Wełpin, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 15/1 w miejscowości Wełpin.
BD.6743.E.LUB.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
02.05.2023
61
19.04.2023
------------
20.04.2023
Maria Gierszewska
działka nr ewid. 537 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.KĘS.24.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
18.05.2023
62
20.04.2023
------------
21.04.2023
Regina, Grzegorz Wrębel
działka nr ewid. 1009/12 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.50.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2023
63
21.04.2023
------------
21.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3270 i 3265 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 3103 przy ulicy Jana III Sobieskiego w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2023
64
24.04.2023
------------
24.04.2023
Joanna Ziółkowska
działka nr ewid. 237/9 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.48.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2023
65
24.04.2023
------------
24.04.2023
Beata i Stanisław Milewscy
działka nr ewid. 475/5 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny
BD.6743.M.ŚL.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
66
27.04.2023
------------
28.04.2023
Grzegorz Grzegorczyk
działka nr ewid. 355/14 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.59.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
05.05.2023
67
27.04.2023
------------
28.04.2023
Zdzisław Jasiński
działka nr ewid. 10/3 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.55.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.05.2023
68
27.04.2023
------------
28.04.2023
Sabina Kwiatkowska-Giemza
działka nr ewid. 24/7 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.54.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.05.2023
69
27.04.2023
------------
28.04.2023
Małgorzata Liszewska
działka nr ewid. 23 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.53.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.05.2023
70
28.04.2023
------------
28.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 251/51, 251/12 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 251/47 w Bysławku.
BD.6743.E.LUB.7.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
71
28.04.2023
------------
28.04.2023
Anna Zielińska
Artur Kurzalewski
działka nr ewid. 489/12 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6743.M.ŚL.11.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.05.2023
72
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 316/4, 310/3, 312, 316/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 316/3 przy ulicy Żwirowej w Legbądzie.
BD.6743.E.TUCH.10.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
11.05.2023
73
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 323/4 i 43/12 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 323/4 w Nowym Suminie.
BD.6743.E.CEKC.12.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
74
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 14/1 obręb geodezyjny Wysoka, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 78/1 w miejscowości Wysoka.
BD.6743.E.CEKC.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
75
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 202, 203/7, 203/5 obręb geodezyjny Płazowo oraz działki nr ewid. 59/8, 59/7, 59/10 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 203/7 i 203/8 w miejscowości Szumiąca.
BD.6743.E.LUB.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
76
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 403, 407, 895 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 895, 897, 898 w miejscowości Sucha.
BD.6743.LUB.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
77
05.05.2023
------------
08.05.2023
Krzysztof Karkutt
działka nr ewid. 916 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Przebudowa przegród zewnętrznych i wewnętrznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.ŚL.42.2023 
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 15.05.2023----
78
08.05.2023
------------
08.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 100/20, 100/10, 100/24 obręb geodezyjny Krąg, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 100/21, 100/22, 100/23, 100/24 położonych w Kręgu.
BD.6743.E.ŚL.12.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.05.2023
79
08.05.2023
------------
08.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 676, 492/5, 632/1, 632/2 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 733 i 734 położonych w Białowieży.
BD.6743.E.TUCH.11.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.05.2023
80
11.05.2023
------------
11.05.2023
Dino Polska S.A
działki nr ewid. 49/5, 474/3, 474/8, 474/7 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku handlowo-usługowego.
BD.6743.W.ŚL.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
17.05.2023
81
11.05.2023
------------
11.05.2023
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 73, 574, 576, 600, 601obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego nn-0,4kV w Żalnie.
BD.6743.E.KĘS.3.2023
Wniesiono sprzeciw
29.06.2023
----
82
11.05.2023
------------
11.05.2023
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 1997 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego nn-0,4kV w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.12.2023
Wniesiono sprzeciw
29.06.2023
----
83
17.05.2023
------------
17.05.2023
Krzysztof Gliniecki
działka nr ewid. 307/21 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.64.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
22.05.2023
84
18.05.2023
------------
18.05.2023
Marioneta, Krzysztof Gierszewscy
działka nr ewid. 736 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.68.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
23.05.2023
85
19.05.2023
------------
19.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1639 i 1630/8 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1630/1 w Tucholi
BD.6743.E.TUCH.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
23.05.2023
86
19.05.2023
------------
19.05.2023
Witold Chmielewski
działka nr ewid. 1719 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.CEKC.66.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
05.06.2023
87
23.05.2023
------------
23.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 485/3 i 144/5 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 485/2 w Kiełpinie.
BD.6743.E.TUCH.14.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.06.2023
88
22.05.2023
------------
23.05.2023
Marzena, Hubert Borowscy
działka nr ewid. 86/12 obręb geodezyjny Ludwichowo, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.CEKC.2.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
89
29.05.2023
------------
29.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 114, 112/22 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 112/20 w Śliwicach.
BD.6743.E.ŚL.14.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
05.06.2023
90
30.05.2023
------------
30.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1133/4 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1133/18 w miejscowości Nadolna Karczma.
BD.6743.E.TUCH.15.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
02.06.2023
91
30.05.2023
------------
30.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 875, 967 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 886/2 w miejscowości Raciąż
BD.6743.E.TUCH.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.06.2023
92
31.05.2023
------------
31.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 193/2 obręb geodezyjny Pamiętowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 193/2 w Pamiętowie.
BD.6743.E.KĘS.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.06.2023
93
31.05.2023
------------
31.05.2023
Damian Szyc
działki nr ewid. 3832/1, 837/15 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.78.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
06.06.2023
94
07.06.2023
------------
12.06.2023
Gmina Gostycyn
działki nr ewid. 417, 1236/12, 1236/13, 870/2, 876 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Gostycyn.
BD.6743.E.GOST.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.06.2023
95
12.06.2023
------------
12.06.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 122, 120/1, 107/2 obręb geodezyjny Bagienica, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 122 w Bagienicy.
BD.6743.E.GOST.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
14.06.2023
96
13.06.2023
------------
13.06.2023
Adrian Błanek
działka nr ewid. 73/15 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.88.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
16.06.2023
97
15.06.2023
------------
15.06.2023
Rafał Tecław, Sylwia Piepiórka
działka nr ewid. 232/8 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny
BD.6743.M.ŚL.15.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
27.06.2023
98
19.06.2023
------------
19.16.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 98/21, 97, 101/1 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 98/21 w miejscowości Nowa Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.17.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
21.06.2023
99
19.06.2023
------------
19.16.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 352/7, 462/1 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 463/5 w Iwcu.
BD.6743.E.CEKC.15.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
21.06.2023
100
19.06.2023
------------
19.16.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 322 obręb geodezyjny Wielkie Budziska, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 185/2 w miejscowości Wielkie Budziska.
BD.6743.E.CEKC.14.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.06.2023
101
19.06.2023
------------
19.06.2023
Marian Landowski
działka nr ewid. 511 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.92.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.06.2023
102
19.06.2023
------------
19.06.2023
Mieczysław Drążkowski
działka nr ewid. 2059 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.93.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.06.2023
103
21.06.2023
------------
21.06.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 101, 98/1, 98/20 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 98/15 w Iwcu.
BD.6743.E.CEKC.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.06.2023
104
22.06.2023
------------
22.06.2023
Małgorzata Płoszańska
działka nr ewid. 377/3 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. V=2700 l oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.95.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.06.2023
105
27.06.2023
------------
27.06.2023
Krzysztof Karkutt
działka nr ewid. 916 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Przebudowa przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.57.2023
Inwestor wycofał wniosek w dniu 29.06.2023
----
106
28.06.2023
------------
28.06.2023
Grzegorz Włoch
działka nr ewid. 1715/10 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.101.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
30.06.2023
107
29.06.2023
------------
30.06.2023
Roman Glaza
działka nr ewid. 2101 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.102.2023
----
Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2023
108
04.07.2023
------------
04.07.2023
Zofia i Józef Patyna
działka nr ewid. 8/10 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.102.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 07.07.2023
109
06.07.2023
------------
06.07.2023
Piotr Muellerdziałka nr ewid. 62 obręb geodezyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. V=4850 l oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowe
BD.6743.G.CEKC.104.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 01.09.2023
110
06.07.2023
------------
06.07.2023
Kinga Olszewskadziałka nr ewid. 2835 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.107.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 17.07.2023
111
07.07.2023
------------
07.07.2023
Dariusz Spicadziałka nr ewid. 247/1 Lipowa obręb geodezyjny Lipowa, gmina Śliwice. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. V=2700 l oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.ŚL.60.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 17.07.2023
112
14.04.2023
------------
17.07.2023
Gabriela Grzeca
działka nr ewid. 177 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 Laz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji zbiornikowej.
BD.6743.G.LUB.52.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 02.08.2023
113
14.07.2023
------------
17.07.2023
Weronika Siwak
działka nr ewid. 1515/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.110.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 19.07.2023
114
17.07.2023
------------
17.07.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 686/3 i 685/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 687 w miejscowości Legbąd.
BD.6743.E.TUCH.18.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 24.07.2023
115
17.07.2023
------------
18.07.2023
Agnieszka Petelicka
działka nr ewid. 64 obręb geodezyjny Suchom-Lisiny, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.CEKC.3.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
116
19.07.2023
------------
20.07.2023
Agnieszka i Stanisław Drewczyńscy
działka nr ewid. 3342 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.112.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 21.07.2023
117
24.07.2023
------------
25.07.2023
Marian Nitka
działka nr ewid. 69/1 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2.7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.LUB.59.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 27.07.2023
118
25.07.2023
------------
25.07.2023
Tomasz i Joanna Dembni
działka nr ewid. 75/3 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.LUB.2.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
119
26.07.2023
------------
26.07.2023
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 2062/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.115.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 28.07.2023
120
27.07.2023
------------
27.07.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 44/4, 263/35, 26/42 obręb geodezyjny Trzebciny, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania kompleksu działek nr ewid. 26/27, 26/28, 26/29, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, 26/34, 26/36, 26/38, 26/39, 26/41 w Trzebcinach.
BD.6743.E.CEKC.17.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 31.07.2023
121
28.07.2023
------------
28.07.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 270/1 i 62 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 270/5 przy ulicy Sępoleńskiej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.19.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 01.08.2023
122
28.07.2023
------------
28.07.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 85/2, 86, 88/12 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 88/15 i 88/16 w miejscowości Nowa Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.20.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 09.08.2023
123
01.08.2023
------------
01.08.2023
Enea Oświetlenie Spółka zo.o.
działki nr ewid. 73, 574, 576, 600, 601 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Żalno.
BD.6743.E.KĘS.5.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.08.2023
124
01.08.2023
------------
01.08.2023
Antoni Mindak
działki nr ewid. 491/29 i 933 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 4850 dm3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.GOST.49.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2023
125
02.08.2023
------------
02.08.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1437/43, 3758, 3755, 3749, 3748, 545/9 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 545/9 przy ulicy Warszawskiej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.21.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 14.08.2023
126
02.08.2023
------------
02.08.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 367, 614 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 615/1 w Śliwicach.
BD.6743.E.ŚL.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 07.08.2023
127
02.08.2023
------------
02.08.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 376 m. Lubińsk, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 389/2 w miejscowości Lubińsk, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.18.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 31.08.2023
128
08.08.2023
------------
08.08.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 257/40, 257/31 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 257/27 i 257/34 w miejscowości Stobno.
BD.6743.E.TUCH.22.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 11.08.2023
129
08.08.2023
------------
08.08.2023
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 2075/3 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.126.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 14.08.2023
130
17.08.2023
------------
18.08.2023
Maciej Kiełbratowskidziałka nr ewid. 63/23 obręb geodezyjny Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2.7 m³ oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.124.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 22.08.2023
131
18.08.2023
------------
21.08.2023
Robert Chmielewski
działka nr ewid. 1950/5 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.131.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 25.08.2023
132
21.08.2023
------------
21.08.2023
Alina Pestka
działka nr ewid. 108/1 obręb geodezyjny Okoniny, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.2.2023
Inwestor wycofał wniosek w dniu 25.08.2023
art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
133
24.08.2023
------------
24.08.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 377 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 407 w Minikowie.
BD.6743.E.LUB.11.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 30.08.2023
134
24.08.2023
------------
24.08.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 747/7, 747/2, 749 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 800/6 w Lubiewie.
BD.6743.E.LUB.10.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2023
135
24.08.2023
------------
24.08.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 42/6, 60, 41 obręb geodezyjny Brzozie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 48/3 w Brzozie.
BD.6743.E.CEKC.19.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 30.08.2023
136
25.08.2023
------------
25.08.2023
Bogdan Pakowski
działka nr ewid. 2890 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.136.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.09.2023
137
25.08.2023
------------
25.08.2023
Michał Dzwonkowski
działka nr ewid. 110/2 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.130.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.09.2023
138
30.08.2023
------------
30.08.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 208/1 i 620/1 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 209/3 w Gostycynie
BD.6743.E.GOST.5.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.10.2023
139
31.08.2023
------------
01.09.2023
Marcel Gorciu
działka nr ewid. 1234 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 4700 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.ŚL.81.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 19.09.2023
140
05.09.2023
------------
05.09.2023
Kazimierz Zieliński
działka nr ewid. 2109/6 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.144.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 12.09.2023
141
06.09.2023
------------
06.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 36, 33, 31 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 32/1 i 31 w Bysławiu.
BD.6743.E.LUB.12.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 11.09.2023
142
07.09.2023
------------
07.09.2023
Anna, Mirosław Koniarscy
działka nr ewid. 309/2 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.CEKC.135.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 26.09.2023
143
07.09.2023
------------
07.09.2023
Marcin Lewandowski
działka nr ewid. 2100 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.146.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 19.09.2023
144
08.09.2023
------------
08.09.2023
Dariusz Pacura
działka nr ewid. 100/7 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.M.CEKC.4.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
145
11.09.2023
------------
11.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 697 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 701 w miejscowości Kruszka.
BD.6743.E.CEKC.20.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 18.09.2023
146
11.09.2023
------------
11.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 268/8, 268/20, 270/2 obręb geodezyjny Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 268/11, 268/13, 268/14, 268/17, 268/18, 268/21, 268/22 w miejscowości Wielki Mędromierz.
BD.6743.E.GOST.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2023
147
11.09.2023
------------
11.09.2023
Feliks Gierszewski
działka nr ewid. 409/5 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem nadziemnym o pojemności 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.KĘS.36.2023
-----Nie wniesiono sprzeciwu 13.09.2023
148
12.09.2023
------------
12.09.2023
Elżbieta i Jan Suchomscy
działka nr ewid. 2968 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.147.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 18.09.2023
149
12.09.2023
------------
12.09.2023
Monika Derengowska
działka nr ewid. 350/8 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6743.LUB.80.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 25.09.2023
150
13.09.2023
------------
13.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 259/1, 264, 263/1 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 263/1 w Bysławku.
 BD.6743.E.LUB.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 25.09.2023
151
15.09.2023
------------
15.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 179 i 189 obreb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 173/3 i 173/1 w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.21.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.10.2023
152
18.09.2023
------------
18.09.2023
Roman Łobocki
działka nr ewid. 99/2 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa przyłącza gazu propanowego wraz z e zbiornikiem podziemnym o pojemności V=2700 l oraz instalacji wewnętrznej gazu propanowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.G.LUB.81.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2023
153
18.09.2023
------------
18.09.2023
Idalia Czapiewska
działka nr ewid. 3011/12 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.148.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 29.09.2023
154
20.09.2023
------------
20.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 163/1, 163/4, 153/2 obręb geodezyjny Zdroje, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 153/2 w miejscowości Zdroje.
BD.6743.E.CEKC.22.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2023
155
20.09.2023
------------
20.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 112/2 i 113/13 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 113/12 w miejscowości Okoniny Nadjeziorne.
BD.6743.E.ŚL.17.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.10.2023
156
20.09.2023
------------
20.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 219/33, 235/2, 219/24 obręb geodezyjny Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 219/31 w miejscowości Pruszcz.
BD.6743.E.GOST.7.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 02.10.2023
157
20.09.2023
------------
20.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 20 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 18/3 w miejscowości Sucha.
BD.6743.E.LUB.14.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 10.10.2023
158
21.09.2023
------------
22.09.2023
Zdzisława i Paweł Kaźmierczak
działka nr ewid. 557 obręb geodezyjny Pruszcz, gmina Gostycyn. Przebudowa przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.GOST.65.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 02.10.2023
159
26.09.2023
------------
26.09.2023
Kazimierz Karnecki
działka nr ewid.l 109/17 obręb geodezyjny Stary Sumin , gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.140.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 05.10.2023
160
26.09.2023
------------
26.09.2023
Renata Wilkowska
działki nr ewid. 109/17 i 109/18 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.141.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 09.10.2023
161
28.09.2023
------------
28.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 362/27 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 362/26 w Lińsk.
BD.6743.E.ŚL.18.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.10.2023
162
29.09.2023
------------
29.09.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 130 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 128 w Klocku.
BD.6743.E.TUCH.23.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 20.10.2023
163
02.10.2023
------------
03.10.2023
Halina Bujny
działka nr ewid. 43/11 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.145.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 13.10.2023
164
06.10.2023
------------
09.10.2023
Małgorzata i Ryszard Kotlenga
działka nr ewid. 137 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.148.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 18.10.2023
165
09.10.2023
------------
09.10.2023
Hanna Kożuchdziałka nr ewid. 73/1 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.149.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 19.10.2023
166
09.10.2023
------------
09.10.2023
Małgorzata Szulc
działka nr ewid. 90 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3.
BD.6743.G.CEKC.150.2023
Wniesiono sprzeciw
04.12.2023
----
167
09.10.2023
------------
10.10.2023
Małgorzata i Edwin Langowscy
działka nr ewid,. 273/10 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny .
BD.6743.M.TUCH.2.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
168
10.10.2023
------------
10.10.2023
Marzena Theil
działka nr ewid. 2184/39 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.158.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 06.11.2023
169
12.10.2023
------------
13.10.2023
Jan Kozłowski
działka nr ewid. 69/2 obręb geodezyjny Pamiętowo, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.KĘS.43.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 03.11.2023
170
12.10.2023
------------
13.10.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 157 i 158/10 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 148/15 w Śliwicach.
BD.6743.E.ŚL.19.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 24.10.2023
171
13.10.2023
------------
13.10.2023
Bartłomiej Hoppe
działka nr ewid. 1370/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.162.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 19.10.2023
172
16.10.2023
------------
17.10.2023
Waldemar Jankowski
działka nr ewid. 940 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 l oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.LUB.87.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 27.10.2023
173
16.10.2023
------------
17.10.2023
Barbara, Zbigniew Karnowscy
działka nr ewid. 51/12 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.GOST.72.2023
Wniesiono sprzeciw
06.12.2023
----
174
16.10.2023
------------
17.10.2023
Gertruda Siuda
działka nr ewid. 857 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.155.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 20.10.2023
175
18.10.2023
------------
19.10.2023
Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 641/6, 641/2, 3605/5, 3605/3, 3605/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa gazociągu n/c wraz z przyłączami gazowymi przy ulicy Chojnickiej w Tucholi.
BD.6743.G.TUCH.24.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 01.12.2023
176
19.10.2023
------------
19.10.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3270, 3267 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 3110 przy ulicy ab. Jakuba Świnki w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.25.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 09.11.2023
177
19.10.2023
------------
19.10.2023
Enea Oświetlenie Spółka z o.o.
działka nr ewid. 1997 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Okrężnej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.26.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 24.10.2023
178
20.10.2023
------------
20.10.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 139/1, 127/7, 126/1, 126/2, 120/8, 125/3 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 139/10 w Okoninach Nadjeziornych.
BD.6743.E.ŚL.20.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 08.11.2023
179
20.10.2023
------------
20.10.2023
Przemysław Kurlandt
działka nr ewid. 137/17 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.TUCH.3.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
180
23.10.2023
------------
24.10.2023
Krzysztof Karkutt
działka nr ewid. 916 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Przebudowa przegród zewnętrznych i wewnętrznych wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.103.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 14.11.2023
181
26.10.2023
------------
26.10.2023
Robert Chmielewski
działka nr ewid. 1950/5 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.169.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 20.11.2023
182
26.10.2023
------------
26.10.2023
Anna Pilarska
działka nr ewid. 2967 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.170.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 20.11.2023
183
26.10.2023
------------
30.10.2023
Zenon Dejnowski
działka nr ewid. 65/2 obręb geodezyjny Laski, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.21.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 13.11.2023
184
30.10.2023
------------
31.10.2023
Franciszek Guss
działka nr ewid. 2944 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.172.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 22.11.2023
185
03.11.2023
------------
03.11.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 280/2 i 277/29 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 280/3 w Bysławiu.
BD.6743.E.LUB.15.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 09.11.2023
186
07.11.2023
------------
07.11.2023
Teresa Wojciechowska
działka nr ewid. 138/26 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.176.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 20.12.2023
187
07.11.2023
------------
08.11.2023
Waldemar Lipiński
działka nr ewid. 696/9 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.M.LUB.3.2023
Wezwanie 15.11.2023
Inwestor wezwania nie wypełnił. Wniosek pozostawiono bez rozpoznania
08.12.2023
art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
188
14.11.2023
------------
14.11.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 75/1, 79/1, 76/1 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 76/3 w Minikowie.
BD.6743.E.LUB.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 17.11.2023
189
20.11.2023
------------
20.11.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 318/2 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 319/1 w Kęsowie.
BD.6743.E.KĘS.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 27.11.202
190
20.11.2023
------------
20.11.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 643, 540/17 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 540/18 w Kruszce.
BD.6743.E.CEKC.23.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2023
191
20.11.2023
------------
20.11.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 706/4 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 706/51 w Pile.
BD.6743.E.GOST.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2023
192
21.11.2023
------------
21.11.2023
Alina Bartoszak
działka nr ewid. 82/6 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.165.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2023
193
22.11.2023
------------
22.11.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 121 i 123 obręb geodezyjny Łosiny, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 122/3, 122/4, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9 w Łosinach.
BD.6743.E.TUCH.27.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2023
194
24.11.2023
------------
24.11.2023
Janusz Wasiniewski
działka nr ewid. 70/2 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.LUB.95.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2023
195
27.11.2023
------------
27.11.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 331/3 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr 331/15 w Nowym Suminie.
BD.6743.E.CEKC.24.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 29.11.2023
196
29.11.2023
------------
29.11.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1236/13 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr 1248 w Gostycynie.
BD.6743.E.GOST.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 01.12.2023
197
30.11.2023
------------
30.11.2023
Teresa Bystroń
działka nr ewid. 328/3 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.172.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 06.12.2023
198
01.12.2023
------------
01.12.2023
Krystyna i Henryk Rydzkowscy
działka nr ewid. 78/2 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.174.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 13.12.2023
199
04.12.2023
------------
04.12.2023
Ireneusz Reszka
działka nr ewid. 661/3 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.TUCH.4.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
200
06.12.2023
------------
06.12.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 20, 2/11 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 2/3, 2/4, 2/5 w miejscowości Sucha.
BD.6743.E.LUB.17.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 11.12.2023
201
06.12.2023
------------
06.12.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 26/16 obręb geodezyjny Trzebciny, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 30/1 w miejscowości Trzebciny.
BD.6743.E.CEKC.25.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 11.12.2023
202
06.12.2023
------------
06.12.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 335, 319 obręb geodezyjny Śliwiczki gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 317 w miejscowości Śliwiczki.
BD.6743.E.ŚL.22.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 18.12.2023
203
06.12.2023
------------
06.12.2023
Henryk Reszczyński
działka nr ewid. 5/16 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.CEKC.175.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 20.12.2023
204
06.12.2023
------------
06.12.2023
Barbara, Zbigniew Karnowscydziałka nr ewid. 51/12 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.GOST.81.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.01.2024
205
07.12.2023
------------
07.12.2023
Stanisław Muchowski
działka nr ewid. 153/7 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.LUB.98.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 13.12.2023
206
11.12.2023
------------
11.12.2023
Anna, Justyn Cynarzewscy
działka nr ewid. 122 obręb geodezyjny Suchom-Lisiny, gmina Cekcyn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
207
11.12.2023
------------
11.12.2023
Czesław Jędrzejewski
działki nr ewid. 3839/1 i 3839/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.182.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 18.12.2023
208
11.12.2023
------------
11.12.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 19/9 i 19/20 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 19/14 i 19/19 położonych w Łyskowie.
BD.6743.E.GOST.10.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 14.12.2023
209
11.12.2023
------------
11.12.2023
Kabowski Kamil
działka nr ewid. 362/19 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.M.ŚL.23.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 29.12.2023
210
13.12.2023
------------
13.12.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 108/8, 100/1, 101/5 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 101/2, i 101/4 w miejscowości Rosochatka.
BD.6743.E.ŚL.24.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 18.12.2023
211
15.12.2023
------------
18.12.2023
Monika, Radosław Sumińscy
działka nr ewid. 569/8 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.25.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 08.01.2024
212
19.12.2023
------------
19.12.2023
Bartosz Dobbek
działka nr ewid. 428/22 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.26.2023
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 28.12.2023

----
213
20.12.2023
------------
20.12.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1/30, 1/34 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 1/27, 1/28, 1/32, 1/33 w Okoninach Nadjeziornych.
BD.6743.E.ŚL.27.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 22.12.2023
214
21.12.2023
------------
21.12.2023
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 361/5, 361/6 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego w Małym Mędromierzu.
BD.6743.E.TUCH.28.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 04.01.2024
215
21.12.2023
------------
21.12.2023
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Spółka z o.o.
działka nr ewid. 1913/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.188.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 02.01.2024
216
21.12.2023
------------
21.12.2023
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Spółka z o.o.
działka nr ewid. 2153/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.187.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 02.01.2024
217
21.12.2023
------------
21.12.2023
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Spółka z o.o.
działka nr ewid. 1963/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.186.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 02.01.2024
218
29.12.2023
------------
29.12.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 120 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 164/12 w Wysokiej Wsi.
BD.6743.E.TUCH.29.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 03.01.2024
219
29.12.2023
------------
29.12.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1894/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 538/1 i 538/2 przy ulicy Chojnickiej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.30.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 03.01.2024

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (30 grudnia 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (30 grudnia 2022, 13:58:56)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (8 stycznia 2024, 07:18:17)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 211 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1736