ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.


Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
05.01.2023
------------
05.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 120 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 131/3 w Małym Mędromierzu.
BD.6743.E.TUCH.1.2023
----
Nie wniesiono sprzeciwu
10.01.2023
2
05.01.2023
------------
05.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1931/12 i 1931/1 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 1931/8 w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
13.01.2023
3
05.01.2023
------------
05.01.2023
Bartłomiej Dzierzyk
działka nr ewid. 1032/7 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.01.2023
4
11.01.2023
------------
12.01.2023
Kazimierz Zieliński
działka nr ewid. 2109/6 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.5.2023
Wniesiono sprzeciw
23.03.2023
----
5
13.01.2023
------------
13.01.2023
Gmina Lubiewo
działka nr ewid. 495/2 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku usługowego instalacji gazowej.
BD.6743.G.LUB.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
18.01.2023
6
18.01.2023
------------
18.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 8/2, 16, 29 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 4 w miejscowości Sicinki.
BD.6743.E.KĘS.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2023
7
23.01.2023
------------
23.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 334/1 i 575/1 obręb Śliwice oraz działki nr ewid. 362/1, 361, 362/27 obręb Lińsk. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 362/18 w Lińsku.
BD.6743.E.ŚL.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
30.01.2023
8
24.01.2023
------------
24.01.2023
Sylwia, Rafał Jendryczka
działka nr ewid. 227 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.CEKC.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2023
9
24.01.2023
------------
25.01.2023
Bogumiła i Dariusz Wnuk-Lipinscy
działka nr ewid. 114/4 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2023
10
25.01.2023
------------
25.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 98/7 i 120 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 113/1 w miejscowości Nowa Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
27.01.2023
11
26.01.2023
------------
26.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 946/18 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 946/13 położonej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
30.01.2023
12
30.01.2023
------------
30.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 719/2 i 718/8 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 719/3 i 719/4 w Bysławiu.
BD.6743.E.LUB.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2023
13
30.01.2023
------------
30.01.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 959 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 960/10 w Hucie.
BD.6743.E.CEKC.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
06.02.2023
14
31.01.2023
------------
31.01.2023
Mateusz Pozorski
działka nr ewid. 1926/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.TUCH.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
15
31.01.2023
------------
31.01.2023
Maria i Leszek Haffke
działka nr ewid. 113/6 obręb Płazowo, gmina Lubiewo. Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem nadziemnym oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.LUB.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
09.03.2023
16
01.02.2023
------------
01.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 318/2, 497/3, 541 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 497/3 w Kęsowie.
BD.6743.E.KĘS.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2023
17
01.02.2023
------------
01.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 38/3, 26, 23/5 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 23/1, 23/2, 23/3, 23/4 w Lińsku.
BD.6743.E.ŚL.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2023
18
01.02.2023
------------
01.02.2023
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 32, 41/3, 41/7, 41/8 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego
w miejscowości Lubiewice
.
BD.6743.E.LUB.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.04.2023
19
08.02.2023
------------
08.02.2023
Dino Polska S.A.
działki nr ewid. 49/5, 474/3, 474/8, 474/7 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku handlowo-usługowego.
BD.6743.W.ŚL.3.2023
Wniesiono sprzeciw
06.04.2023
----
20
10.02.2023
------------
10.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3652/1, 1685/9, 1685/10, 1685/11, 1685/12, 1685/13 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 1685/13 i 1685/14 w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
19.04.2023
21
10.02.2023
------------
13.02.2023
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 97/5, 3/5, 1/6 obręb geodezyjny Stary Sumin, działki nr ewid. 53/4, 89/3, 70/3, 70/4, 147/1, 329, 43/12, 94/9, 93/2, 91/2, 120/2, 85/1, 124/1, 127, 130, 79/4, 78/2, 136/2, 70/8, 149/8, 66/3, 64/1, 152/3, 162/7, 54, 337/1, 52/6, 170, 328/3, 332, 175, 176/1, 45/4, 45/5, 330, 43/3, 43/11, 43/10 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu ś/c dn63/90PE wraz z przyłączami dn32x3.0 w miejscowości Stary Sumin.
   BD.6743.G.CEKC.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
24.04.2023
22
16.02.2023
------------
16.02.2023
Zdzisław Pakowski
działka nr ewid. 2344 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
20.02.2023
23
17.02.2023
------------
17.02.2023
Nikoletta Łącka
działka nr ewid. 1513/3 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
27.02.2023
24
20.02.2023
------------
20.02.2023
Gmina Cekcyn
działka nr ewid. 149/8 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku wielofunkcyjnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
24.02.2023
25
21.02.2023
------------
21.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1469/44 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1469/44 przy ulicy Witosa i Przemysłowej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.5.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.02.2023
26
22.02.2023
------------
22.02.2023
Monika i Kamil Kleybor
działka nr ewid. 3301 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.21.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
02.03.2023
27
23.02.2023
------------
23.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 97/5 obręb geodezyjny stary Sumin oraz działki nr ewid. 230/1, 232/1, 233/1 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 230/5 w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.5.2023
Inwestor wycofał wniosek w dniu 02.03.2023
----
28
23.02.2023
------------
23.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 84/17 obręb geodezyjny Wielkie Budziska, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 84/4 w miejscowości Wielkie Budziska.
BD.6743.E.CEKC.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.03.2023
29
24.02.2023
------------
24.02.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.
Oddział zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 713/2, 713/1, 690/6 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Piła.
BD.6743.G.GOST.1.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2023
30
28.02.2023
------------
28.02.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1656/1 i 1656/6 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 1656/3 i 1656/5 w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.03.2023
31
02.03.2023
------------
02.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 300/33 obręb Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 300/38 w Brzozowych Błotach.
BD.6743.E.ŚL.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2023
32
03.03.2023
------------
03.03.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.
działki nr ewid. 819/1, 820, 824/1, 826/3, 3856/2, 3856/18 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ulicach Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza w
Tucholi.
BD.6743.G.TUCH.7.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
13.04.2023
33
06.03.2023
------------
06.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 663/8, 663/9, 663/10 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4-kV dla zasilania działki nr ewid. 663/10 w Bysławiu.
BD.6743.E.LUB.3.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.03.2023
34
07.03.2023
------------
07.03.2023
Teresa Napiontek
działka nr ewid. 134/2 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.KĘS.16.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
10.03.2023
34
13.03.2023
------------
13.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 182/1 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 182/4 w Łyskowie.
BD.6743.E.GOST.2.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.03.2023
35
14.03.2023
------------
14.03.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.działki nr ewid. 8/10, 8/12, 8/13, 97/5 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.
BD.6743.G.CEKC.7.2023 
----Nie wniesiono sprzeciwu
25.04.2023
36
15.03.2023
------------
15.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 64/2, 42/3, 23/5, 23/8 obręb geodezyjny Ludwichowo, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 64/2 w Ludwichowie.
BD.6743.E.CEKC.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
22.03.2023
37
15.03.2023
------------
15.03.2023
Martyna Kozielecka
działka nr ewid. 74 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.M.LUB.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
38
16.03.2023
------------
16.03.2023
Jolanta Skrobek
działka nr ewid. 91/3 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.27.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu 29.03.2023
39
20.03.2023
------------
20.03.2023
Anna Karwasz
działka nr ewid. 91/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.28.2013
----Nie wniesiono sprzeciwu
22.03.2023
40
22.03.2023
------------
22.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 84/2, 111/2, 317/4 obręb geodezyjny Brzozie, gmina Cekcyn,. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 317/4 w Brzoziu.
BD.6743.E.CEKC.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.04.2023
41
22.03.2023
------------
22.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 97/5 obręb geodezyjny stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 230/5 w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.10.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
03.04.2023
42
22.03.2023
------------
22.03.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 295/12, 247/10, 247/1 obreb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4 kV dla zasiania działki nr ewid. 247/1 w Brzozowych Błotach.
BD.6743.E.ŚL.5.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
07.04.2023
43
28.03.2023
------------
28.03.2023
Mirosław Millerdziałka nr ewid. 1538 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.35.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
11.04.2023
44
03.04.2023
------------
03.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 97/5 i 104/11 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 104/10 i 104/11 w Starym Suminie.
BD.6743.E.CEKC.11.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
17.04.2023
45
03.04.2023
------------
03.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 470/2 obręb Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 463, 464/1, 465/1 w Raciążu.
BD.6743.E.TUCH.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2023
46
05.04.2023
------------
05.04.2023
Teresa Skarpek
działka nr ewid. 174 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.39.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.04.2023
47
06.04.2023
------------
06.04.2023
Ewa i Wiesław Balińscy
działka nr ewid. 1903 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6753.G.TUCH.42.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.04.2023
48
06.04.2023
------------
06.04.2023
Barbara, Piotr Welzant
działka nr ewid. 682 obręb Lińsk, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
14.04.2023
49
06.04.2023
------------
07.04.2023
Halina i Zbigniew Marach
działka nr ewid. 408/1 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.M.ŚL.7.2023
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 13.04.2023----
50
07.04.2023
------------
07.04.2023
Stella Urban
działka nr ewid. 2250/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.44.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
17.04.2023
51
07.04.2023
------------
07.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 85 i 81/8 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 81/4 w Okoninach Nadjeziornych.
BD.6743.E.ŚL.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
17.04.2023
52
11.04.2023
------------
11.04.2023
Aleksandra Kijuć
działka nr ewid. 446/1 obręb Kęsowo, gmina Kęsowo. Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem nadziemnym o poj. 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.KĘS.23.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
14.04.2023
53
11.04.2023
------------
12.04.2023
Natalia Frąszczak
działka nr ewid. 408/6 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.GOST.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
54
12.04.2023
------------
12.04.2023
Kazimierz Szefler
działka nr ewid. 360/1 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.CEKC.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
55
13.04.2023
------------
13.04.2023
Krzysztof Talaśka
działka nr ewid. 489/9 obręb Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
27.04.2023
56
18.04.2023
------------
19.04.2023
Jerzy Piechowiak
działka nr ewid. 975 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.GOST.26.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
04.05.2023
57
19.04.2023
------------
20.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 188 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 187/11 w miejscowości Szumiąca.
BD.6743.E.LUB.6.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2023
58
19.04.2023
------------
20.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 334/1 i 334/6 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 334/6 w miejscowości Lińsk.
BD.6743.E.ŚL.10.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2023
59
19.04.2023
------------
20.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 413, 412/32 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 412/32 w miejscowości Bysław.
BD.6743.E.LUB.5.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2023
60
19.04.2023
------------
20.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 52/3, 84, 15/1 obręb geodezyjny Wełpin, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 15/1 w miejscowości Wełpin.
BD.6743.E.LUB.4.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
02.05.2023
61
19.04.2023
------------
20.04.2023
Maria Gierszewska
działka nr ewid. 537 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.KĘS.24.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
18.05.2023
62
20.04.2023
------------
21.04.2023
Regina, Grzegorz Wrębel
działka nr ewid. 1009/12 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.50.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2023
63
21.04.2023
------------
21.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3270 i 3265 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 3103 przy ulicy Jana III Sobieskiego w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2023
64
24.04.2023
------------
24.04.2023
Joanna Ziółkowska
działka nr ewid. 237/9 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.48.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2023
65
24.04.2023
------------
24.04.2023
Beata i Stanisław Milewscy
działka nr ewid. 475/5 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny
BD.6743.M.ŚL.1.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
66
27.04.2023
------------
28.04.2023
Grzegorz Grzegorczyk
działka nr ewid. 355/14 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.59.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
05.05.2023
67
27.04.2023
------------
28.04.2023
Zdzisław Jasiński
działka nr ewid. 10/3 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.55.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.05.2023
68
27.04.2023
------------
28.04.2023
Sabina Kwiatkowska-Giemza
działka nr ewid. 24/7 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.54.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.05.2023
69
27.04.2023
------------
28.04.2023
Małgorzata Liszewska
działka nr ewid. 23 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.53.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
15.05.2023
70
28.04.2023
------------
28.04.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 251/51, 251/12 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 251/47 w Bysławku.
BD.6743.E.LUB.7.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
71
28.04.2023
------------
28.04.2023
Anna Zielińska
Artur Kurzalewski
działka nr ewid. 489/12 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6743.M.ŚL.11.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.05.2023
72
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 316/4, 310/3, 312, 316/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 316/3 przy ulicy Żwirowej w Legbądzie.
BD.6743.E.TUCH.10.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
11.05.2023
73
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 323/4 i 43/12 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 323/4 w Nowym Suminie.
BD.6743.E.CEKC.12.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
74
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 14/1 obręb geodezyjny Wysoka, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 78/1 w miejscowości Wysoka.
BD.6743.E.CEKC.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
75
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 202, 203/7, 203/5 obręb geodezyjny Płazowo oraz działki nr ewid. 59/8, 59/7, 59/10 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 203/7 i 203/8 w miejscowości Szumiąca.
BD.6743.E.LUB.8.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
76
02.05.2023
------------
02.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 403, 407, 895 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 895, 897, 898 w miejscowości Sucha.
BD.6743.LUB.9.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2023
77
05.05.2023
------------
08.05.2023
Krzysztof Karkutt
działka nr ewid. 916 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Przebudowa przegród zewnętrznych i wewnętrznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.ŚL.42.2023 
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 15.05.2023----
78
08.05.2023
------------
08.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 100/20, 100/10, 100/24 obręb geodezyjny Krąg, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 100/21, 100/22, 100/23, 100/24 położonych w Kręgu.
BD.6743.E.ŚL.12.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.05.2023
79
08.05.2023
------------
08.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 676, 492/5, 632/1, 632/2 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 733 i 734 położonych w Białowieży.
BD.6743.E.TUCH.11.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
12.05.2023
80
11.05.2023
------------
11.05.2023
Dino Polska S.A
działki nr ewid. 49/5, 474/3, 474/8, 474/7 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku handlowo-usługowego.
BD.6743.W.ŚL.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
17.05.2023
81
11.05.2023
------------
11.05.2023
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 73, 574, 576, 600, 601obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego nn-0,4kV w Żalnie.
BD.6743.E.KĘS.3.2023


82
11.05.2023
------------
11.05.2023
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 1997 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego nn-0,4kV w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.12.2023


83
17.05.2023
------------
17.05.2023
Krzysztof Gliniecki
działka nr ewid. 307/21 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.64.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
22.05.2023
84
18.05.2023
------------
18.05.2023
Marioneta, Krzysztof Gierszewscy
działka nr ewid. 736 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.68.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
23.05.2023
85
19.05.2023
------------
19.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1639 i 1630/8 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1630/1 w Tucholi
BD.6743.E.TUCH.13.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
23.05.2023
86
19.05.2023
------------
19.05.2023
Witold Chmielewski
działka nr ewid. 1719 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.CEKC.66.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
05.06.2023
87
23.05.2023
------------
23.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 485/3 i 144/5 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 485/2 w Kiełpinie.
BD.6743.E.TUCH.14.2023


88
22.05.2023
------------
23.05.2023
Marzena, Hubert Borowscy
działka nr ewid. 86/12 obręb geodezyjny Ludwichowo, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.CEKC.2.2023
----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
89
29.05.2023
------------
29.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 114, 112/22 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 112/20 w Śliwicach.
BD.6743.E.ŚL.14.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
05.06.2023
90
30.05.2023
------------
30.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1133/4 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1133/18 w miejscowości Nadolna Karczma.
BD.6743.E.TUCH.15.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
02.06.2023
91
30.05.2023
------------
30.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 875, 967 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 886/2 w miejscowości Raciąż
BD.6743.E.TUCH.16.2023


92
31.05.2023
------------
31.05.2023
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 193/2 obręb geodezyjny Pamiętowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 193/2 w Pamiętowie.
BD.6743.E.KĘS.4.2023


93
31.05.2023
------------
31.05.2023
Damian Szyc
działki nr ewid. 3832/1, 837/15 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.78.2023
----Nie wniesiono sprzeciwu
06.06.2023

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (30 grudnia 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (30 grudnia 2022, 13:58:56)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (6 czerwca 2023, 12:54:08)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 93 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455