ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2017r.

_______________________________________________________________________________

Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
109.01.2017
------------
10.01.2017
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka
z o.o.
dz. nr ewid. 1688/4, 1688/5, 1688/7, 1691/17, 1691/9, 1691/14, 1692, 1814/1, 6006/12
obręb miasto Tuchola,
Kolektor kanalizacji sanitarnej S7 wraz  z budową rurociągu tłocznego, budową tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym
BD.6743.TUCH.1.2017
Wniesiono sprzeciw
14.02.2017
-----------
2
23.01.2017
------------
23.01.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr ewid. 1914/1, 392/10, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Sieć elektroenergetyczna dla zasilania działki 1924/2 przy ulicy Wodnej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.1.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
17.02.2017
3
24.01.2017
------------
24.01.2017
Jan Szóstak
działka nr ewid. 1032/115, obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1032/115 przy ulicy Elizy Orzeszkowej 8 w Tucholi.
BD.6743.TUCH.2.2017
Wycofano zgłoszenie
30.01.2017
-----------
4
26.01.2017
------------
27.01.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1234/15, 487/4, 983, 980, 972, obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej do zasilania w energię elektryczną działki nr ewid. 1234/17 na Osiedlu Sportowym w Gostycynie.
BD.6743.GOST.1.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
17.02.2017
5
26.01.2017
------------
27.01.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 376 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej do zasilania w energię elektryczną działki nr ewid. 1926/3 przy ulicy Kanałowej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.2.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
03.02.2017
6
27.01.2017
------------
30.01.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3856/2 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej do zasilania w energię elektryczną działek nr ewid. 3856/12 i 3856/16 przy ulicy Kopernika w Tucholi.
BD.6743.TUCH.3.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
20.02.2017
7
30.01.2017
------------
31.01.2017
Artur Szulc
działka nr ewid. 956, obręb Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewn.instal.elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej, na działce nr ewid. 956 w m. Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.1.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.02.2017
8
03.02.2017
------------
06.02.2017
Bartosz Gac
działka nr ewid. 222, obręb Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 222 w m. Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.2.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
27.02.2017
9
07.02.2017
------------
08.02.2017
Gmina Tuchola dz. nr ewid. 195/3, 195/9, 195/10, 196/1, 197, 205, 206, 207, 375/1, 377/4, 382, 574
w miejscowości Mały Mędromierz gmina Tuchola,
sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mały Medromierz gmina Tuchola wraz z budową tłoczni ścieków oraz jej zasilaniem energetycznym.
BD.6743.TUCH.4.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2017
10
08.02.2017
------------
10.02.2017
Gmina Cekcyndz. nr ewid. 682/5 w miejscowości Cekcyn gmina Cekcyn, demontaż i budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Okrężnej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.3.2017
Wniesiono sprzeciw
17.03.2017

-----------

11
14.02.2017
------------
15.02.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 519/8, 519/135, 519/133 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania odbiorców na działce nr 519/133 i 519/135 w Kamienicy, gmina Gostycyn - etap II położony poza pasem drogi wojewódzkiej.
BD.6743.GOST.3.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
08.03.2017
12
14.02.2017
------------
16.02.2017
Angelika
i Mateusz Baran

działka nr ewid. 98/51, obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ewid. 98/51 w m. Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.1.2017

---------
Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2017
13
14.02.2017
------------
16.02.2017
Karolina
i Arkadiusz
Rotniccy
działka nr ewid. 1296, obręb Płazowo, gmina Lubiewo.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi  instalacjami: wod.-kan., gazową, c.o. i elektryczną, wewn.linią zasilającą, zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zewn.instal. wodociągową, zewn.instal. kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem na gaz płynny oraz utwardzeniami, na działce nr ewid. 1296 w m. Płazowo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.2.2017
Wycofano zgłoszenie
28.02.2017
-----------
14
20.02.2017
------------
21.02.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3180/1, 3270 obręb miasto Tuchola, jednostka ewidencyjna Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia odbiorców na działkach nr 3159 i 3157 przy ul. Pokoju Toruńskiego w Rudzkim Moście Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.5.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2017
15
23.02.2017
------------
23.02.2017
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka
z o.o.
dz. nr ewid. 1688/4, 1688/5, 1688/7, 1691/17, 1691/9, 1691/14, 1692, 1814/1, 6006/12
obręb miasto Tuchola,
Kolektor kanalizacji sanitarnej S7 wraz  z budową rurociągu tłocznego, budową tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym.
BD.6743.TUCH.7.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
27.02.2017
16
21.02.2017
------------
23.02.2017
Anna, Mariusz Kulczyk
dz. nr 3856/12 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami Wod.-kan., co, elektryczną oraz zewnętrzną instalacją wod.-kan. i elektroenergetyczną i zjazdem.
BD.6743.TUCH.6.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
27.03.2017
17
01.03.2017
------------
01.03.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 243/3, 243/4, 236/2, 235 obręb Lipowa gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia odbiorców na działce nr 235 w miejscowości Lipowa gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.2.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
23.03.2017
18
28.03.2017
------------
02.03.2017
Kompleksowa Obsługa Inwestycji Jarosław Góral
dz. nr ewid. 1888/2 i 1894/1
obręb miasto Tuchola,
Sieć wodociągowa z rur PE
o dł. 40m.

BD.6743.TUCH.8.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
10.04.2017
19
03.03.2017
------------
06.03.2017
Joanna i Fabian Kościelscy
dz. nr 124 obręb Jeleńcz,
gmina Kęsowo.
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami Wod.-kan., co, elektryczną. BD.6743.KĘS.1.2017

-----------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.03.2017
20
08.03.2017
------------
09.03.2017
Jolanta Borowicka
dz. nr ewid. 566/27, 566/24
obręb Bladowo, gmina Tuchola,
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza.
BD.6743.TUCH.10.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
03.04.2017
21
15.03.2017
------------
17.03.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 154 obręb Mały Mędromierz gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia odbiorców na działce nr 174/23 w miejscowości Mały Mędromierz gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.12.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
24.03.2017
22
15.03.2017
------------
17.03.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 818/33 obręb Tuchola miasto gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia odbiorców na działce nr 818/33 przy ulicy Aleksandra Fredry w Tucholi gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.11.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
29.03.2017
23
15.03.2017
------------
17.03.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 817/1, 480/1, 492/2 obręb Bysław gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia odbiorców na działce nr 492/2 przy ulicy Głównej w Bysławiu gmina Lubiewo - odcinek poza pasem drogi wojewódzkiej.
BD.6743.LUB.3.2017
Wycofano zgłoszenie
31.03.2017
-----------
24
17.03.2017
------------
20.03.2017
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 938/2, 937/38, 937/25 obręb Cekcyn gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia odbiorców na działce nr 937/17 w miejscowości Knieja gmina Cekcyn. BD.6743.CEKC.4.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
30.03.2017
25
20.03.2017
------------
22.03.2017
Marcin Jurkowski
dz. nr 513/2 obręb Klonowo,
gmina Lubiewo.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co, elektryczną, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
BD.6743.LUB.4.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
16.05.2017
26
29.03.2017
------------
31.03.2017
Gmina Gostycyn
działka nr ewid. 277/14 obręb Gostycyn gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej, obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV (linia oświetlenia drogowego). 
BD.6743.GOST.4.2017
Wycofano zgłoszenie
20.04.2017
-----------
27
30.03.2017
------------
31.03.2017
Grażyna i Krzysztof Mormul
dz. nr 1923 obręb Cekcyn,
gmina Cekcyn.
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.CEKC.5.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
30.05.2017
28
04.04.2017
------------
05.04.2017
Magdalena
Olter-Giersz
i Sylwester Giersz
dz. nr 92/5 obręb Żalno,
gmina Kęsowo.
Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co, elektryczną oraz zewnętrzną instalacją wod.-kan. i elektroenergetyczną i zjazdem.
BD.6743.KĘS.2.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
25.04.2017
29
05.04.2017
------------
06.04.2017
Jan  i Eugenia
Szóstak

dz. nr 1032/115 obręb Tuchola miasto, gmina Tuchola.
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.13.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
27.04.2017
30
06.04.2017
------------
07.04.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 112, 533, 514/3, 514/7 obręb Żalno gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia odbiorców na działce nr 629 przy ul. Pamięci Narodowej w Żalnie gmina Kęsowo.
 BD.6743.KĘS.3.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.04.2017
31
14.04.2017
------------
18.04.2017
Anna i Piotr Guss
dz. nr 729 m. Bralewnica,
obręb Kęsowo,

gmina Kęsowo.
Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co, elektryczną oraz zewnętrzną instalacją wod.-kan. i elektroenergetyczną, przydomową oczyszczalnią ścieków  w ramach tworzenia nowego siedliska rolnego.
BD.6743.KĘS.4.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2017
32
18.04.2017
------------
19.04.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 230/2, 300/13 obręb Brzozowe Błota, jednostka ewid. Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania dz. nr 300/1 - 300/12  w miejscowości Brzozowe Błota gmina Śliwice.
 BD.6743.ŚL.3.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
29.05.2017
33
24.04.2017
------------
25.04.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 568/4, 568/3, 334/3, 568/5 obręb Śliwice, jednostka ewid. Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 568/5 przy ul. Sychowskiego w Śliwicach.
 BD.6743.ŚL.4.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
16.05.2017
34
24.04.2017
------------
25.04.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 643, 540/1, 538/2 obręb Cekcyn, jednostka ewid. Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 538/6 w miejscowości Cekcyn Kruszka gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.6.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2017
35
24.04.2017
------------
25.04.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 319/1, 718/8 obręb Bysław jednostka ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 718/3 i 718/5 przy ul. Strażackiej w miejscowości Bysław gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.5.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
09.05.2017
36
26.04.2017
------------
28.04.2017
Sebastian Flatów
dz. nr 205/4 m. Minikowo,
obręb Minikowo,

gmina Lubiewo.
Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co, elektryczną oraz przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz utwardzeniami terenu.
BD.6743.LUB.6.2017
Wycofano zgłoszenie
09.05.2017
-----------
37
28.04.2017
------------
28.04.2017
Krystyna i Bogdan Partyka
dz. nr 1112 m. Lubiewo ul. Lipowa,
gmina Lubiewo.
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.LUB.7.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
16.05.2017
38
02.05.2017
------------
04.05.2017
Gmina Gostycyn
dz. nr ewid. 50/1
obręb Łyskowo, gmina Gostycyn,
Budowa sieci wodociągowej. BD.6743.GOST.5.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
17.05.2017
39
15.05.2017
------------
16.05.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 914 obręb Piła jednostka ewid. Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 919 i 920  w Pile gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.7.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
29.05.2017
40
15.05.2017
------------
16.05.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 52/1, 52/2 obręb Łyskowo jednostka ewid. Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 52/1 w m. Łyskowo gmina Gostycyn-Etap 1-odcinek poza pasem drogi wojewódzkiej.
BD.6743.GOST.6.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
19.05.2017
41
17.05.2017
------------
18.05.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 413, 412/35 obręb Bysław jednostka ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 417/1 przy ul. Kwiatowej w m. Bysław gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.8.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
29.05.2017
42
18.05.2017
------------
19.05.2017
Elżbieta i Paweł Stahnke
dz. nr 2096/1 m. Tuchola ul. Kolejowa 5A,
gmina Lubiewo.
Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.14.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
13.06.2017
43
26.05.2017
------------
29.05.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 695/13, 682/8, 682/10, 674/2 obręb
Cekcyn, jednostka ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 674/13 i 674/4 w miejscowości Madera, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.7.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
07.06.2017
44
30.05.2017
------------
31.05.2017
Anna i Jacek Rzepka
dz. nr 491/24,
obręb Śliwice,
gmina Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co, elektryczną oraz zewnętrzną instalacją energetyczną, zjazdem oraz utwardzeniami terenu.
BD.6743.ŚL.5.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.06.2017
45
29.05.2017
------------
31.05.2017
Gmina Tuchola
dz. nr ewid. 3266, 3267, 3270
obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola,
Budowa sieci wodociągowej. BD.6743.TUCH.15.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.06.2017
46
30.05.2017
------------
01.06.2017
Regina i Grzegorz Wrębel
dz. nr 1009/12,
obręb Mały Mędromierz,

gmina Tuchola.
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną  oraz utwardzeniem terenu.
BD.6743.TUCH.16.2017
-----------
Nie wniesiono sprzeciwu
20.06.2017
47
02.06.2017
------------
05.06.2017
Gmina Gostycyn
dz. nr ewid. 267/2, 268/3, 268/7, 269/1, 269/13, 269/17, 277/3
obręb Gostycyn, gmina Gostycyn,
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
BD.6743.GOST.8.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
14.06.2017
48
06.06.2017
------------
08.06.2017
Gmina Cekcyn
dz. nr ewid. 1916/29, 132/7
m. Cekcynek, obręb Cekcyn,
gmina Cekcyn,

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Cekcynek, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.8.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
28.06.2017
49
12.06.2017
------------
14.06.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 817/1, 480/1, 492/2 obręb Bysław,
jednostka ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 492/2 przy ul. Głównej w Bysławiu, gmina Lubiewo - odcinek poza pasem drogi wojewódzkiej.
BD.6743.LUB.9.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
27.06.2017
50
14.06.2017
------------
27.06.2017
Gmina Cekcyn
dz. nr ewid. 685/2
m. Cekcyn, obręb Cekcyn,
gmina Cekcyn,

Demontaż i budowa sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Okrężnej w m. Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.9.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.07.2017
51
26.06.2017
------------
28.06.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 147/8, 147/12, 147/3, 147/7 obręb Cekcyn,
jednostka ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 147/12 w Cekcynku, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.10.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.07.2017
52
30.06.2017
------------
03.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 972, 960/9 obręb Cekcyn,
jednostka ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 960/9 w Kniei, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.11.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
05.07.2017
53
30.06.2017
------------
03.07.2017
Grzegorz Witkowski
działka nr ewid. 801/6 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją kanalizacyjną, przydomową oczyszczalnią ścieków, zjazdem na drogę gminną.
BD.6743.ŚL.6.2017
Wycofano zgłoszenie
07.07.2017
-----------
54
30.06.2017
------------
04.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 553/2, 522, 557 obręb Bysław,
jednostka ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 562 w Bysławiu, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.10.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
07.07.2017
55
04.07.2017
------------
06.07.2017
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 1437/13, 1437/14, 1437/15 ul. Piastowska obręb miasto Tuchola,
jednostka ewid. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - oświetlenia chodnika przy ul. Piastowskiej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.17.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
31.07.2017
56
05.07.2017
------------
06.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 415, 441, 380/1 obręb Jeleńcz,
jednostka ewid. Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 415 w Tuchółce, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.5.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
07.07.2017
57
07.07.2017
------------
10.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 137, 218/2, 188, 219 obręb Piastoszyn,
jednostka ewid. Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 219 przy ulicy Spółdzielczej w Piastoszynie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.6.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
17.07.2017
58
14.07.2017
------------
17.07.2017
Natalia
Gac

działki nr ewid. 50 obręb Rosochatka,
jednostka ewid. Śliwice.
Nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.7.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
31.07.2017
59
17.07.2017
------------
18.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 161/2, 88 obręb Iwiec,
jednostka ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 88 w miejscowości Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.12.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
20.07.2017
60
17.07.2017
------------
18.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 758/1 obręb Piła,
jednostka ewid. Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 759/4 przy ulicy Piaskowej w Gostycynie.
BD.6743.GOST.10.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
24.07.2017
61
17.07.2017
------------
18.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 690/7, 699/38 obręb Gostycyn,
jednostka ewid. Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 699/36 w Gostycynie.
BD.6743.GOST.9.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
24.07.2017
62
17.07.2017
------------
18.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 310/2LP, 31 obręb Lińsk,
jednostka ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 17 w Lińsku.
BD.6743.ŚL.8.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
19.07.2017
63
27.07.2017
------------
28.07.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 937/25 obręb Cekcyn,
jednostka ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -linii kablowej 0,4 kV do zasilania odbiorców na dz. nr 1903, 937/3, 937/4, 937/6, 937/8, 937/16, 937/20, 937/33 w Kniei, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.13.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
02.08.2017
64
04.08.2017
------------
07.08.2017
Daria Wojciechowska
dz. nr ewid. 1024/11, 1024/14
obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola,
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej.
BD.6743.TUCH.18.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
31.08.2017
65
07.08.2017
------------
07.08.2017
Gmina Gostycyn
dz. nr ewid. 277/14 obręb Gostycyn,
gmina Gostycyn,

Budowa sieci elektroenergetycznej (linii oświetlenia drogowego) w obr.geod. Gostycyn, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.11.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
23.08.2017
66
23.08.2017
------------
24.08.2017
Gmina Tuchola
dz. nr ewid. 1051/2 obręb Raciąż,
gmina Tuchola,

Budowa oświetlenia drogowego w Nadolnej Karczmie, obr.geod.
Raciąż, gmina Tuchola. BD.6743.TUCH.20.2017
Wycofano zgłoszenie
06.09.2017
-----------
67
23.08.2017
------------
24.08.2017
Gmina Tuchola
dz. nr ewid. 470/11, 470/12 obręb Kiełpin,
gmina Tuchola,

Budowa oświetlenia drogowego w Kiełpinie, obr.geod.
Kiełpin, gmina Tuchola. BD.6743.TUCH.24.2017
Wycofano zgłoszenie
06.09.2017
-----------
68
23.08.2017
------------
24.08.2017
Gmina Tuchola
dz. nr ewid. 691/2 obręb Klocek,
gmina Tuchola,

Budowa oświetlenia drogowego w m. Rzepiczna, obr.geod.
Klocek, gmina Tuchola. BD.6743.TUCH.23.2017
Wycofano zgłoszenie
06.09.2017
-----------
69
23.08.2017
------------
24.08.2017
Gmina Tuchola
dz. nr ewid. 108/11 obręb Klocek,
gmina Tuchola,

Budowa oświetlenia drogowego w m. Klocek Wybudowanie, obr.geod.
Klocek, gmina Tuchola. BD.6743.TUCH.22.2017
Wycofano zgłoszenie
06.09.2017
-----------
70
23.08.2017
------------
24.08.2017
Gmina Tuchola
dz. nr ewid. 153/12 obręb Legbąd,
gmina Tuchola,

Budowa oświetlenia drogowego w m. Legbąd przy ul. Akacjowej, obr.geod.
Legbąd, gmina Tuchola. BD.6743.TUCH.21.2017
Wycofano zgłoszenie
06.09.2017
-----------
71
25.08.2017
------------
28.08.2017
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1033C relacji WIELKI MEDROMIERZ-GOSTYCYN ETAP i" na działkach nr ewid. 269/1, 277/3, 277/5, 277/14 obr.geod. Gostycyn.
BD.6743.GOST.12.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
04.09.2017
72
25.08.2017
------------
28.08.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 397/1, 412/1 obręb Sucha,
jednostka ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -linii kablowej 0,4 kV do zasilania dz. nr 412/11 w Suchej, gmina Lubiewo. Etap II.
BD.6743.LUB.12.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
08.09.2017
73
25.08.2017
------------
28.08.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 397/1, 413/5, 412/1 obr. Sucha,
jednostka ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -przebudowa istn. linii napowietrznej na kablową obwodu nr 100 ze stacji transf. "Sucha 2" w Suchej. Etap I. gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.11.2017
-----------Nie wniesiono sprzeciwu
08.09.2017
74
29.08.2017
------------
30.08.2017
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 101/1, 463/1, 462/1, 461/1, 460/1
obr. Mały Mędromierz,
jednostka ewid. Tuchola.
Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na odcinku od ZK nr 109 do ZK nr 111, który koliduje z projektowaną drogą w Małym Mędromierzu gm. Tuchola.
BD.6743.TUCH.25.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
19.09.2017
75
06.09.2017
------------
08.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 462/2, 395/1, 361, 339/1, 334/1, 334/2 obr. Lińsk ,
jednostka ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 334/2 w Lińsku, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.9.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
25.09.2017
76
06.09.2017
------------
08.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 376, 1926/10
obr. Cekcyn,
jednostka ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 1926/9 w Cekcynie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.14.2017
------------
Nie wniesiono sprzeciwu
21.09.2017
77
07.09.2017
------------
11.09.2017
Gmina Tuchola
dz. nr ewid. 619/3, 619/4, 619/5, 620, 621, 622/6, 623, 624, 625
obręb Kiełpin, gmina Tuchola,
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej .
BD.6743.TUCH.26.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
26.09.2017
78
12.09.2017
------------
14.09.2017
Gmina Tuchola
działka nr ewid. 108/11
obr. Klocek
jednostka ewid. Tuchola.
Budowa oświetlenia drogowego w m. Klocek Wybudowanie.
BD.6743.TUCH.31.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
29.09.2017
79
12.09.2017
------------
14.09.2017
Gmina Tuchola
działka nr ewid. 1051/2
obr. Raciąż
jednostka ewid. Tuchola.
Budowa oświetlenia drogowego w m. Nadolna Karczma.
BD.6743.TUCH.30.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
29.09.2017
80
12.09.2017
------------
14.09.2017
Gmina Tuchola
działka nr ewid. 153/12
obr.Legbąd
jednostka ewid. Tuchola.
Budowa oświetlenia drogowego w m. Legbąd.
BD.6743.TUCH.29.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
29.09.2017
81
11.09.2017
------------
14.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1024/6
obr. Mały Mędromierz,
jednostka ewid. Tuchola
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 1024/13 w m. Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.28.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
29.09.2017
82
11.09.2017
------------
14.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 49/6
obr. Śliwice,
jednostka ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 50/1 w m. Śliwice Wybudowanie, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.11.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
26.09.2017
83
11.09.2017
------------
14.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 134
obr. Okoniny,
jednostka ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 105/4 w m. Okoniny, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.10.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
25.09.2017
84
11.09.2017
------------
14.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 337/6, 343
obr. Klocek,
jednostka ewid. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 337/7 w m. Barłogi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.27.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
29.09.2017
85
13.09.2017
------------
15.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 33/2, 62/6
obr. Okoniny Nadjeziorne,
jednostka ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 15/3 w m. Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.12.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
04.10.2017
86
13.09.2017
------------
15.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 5/14, 5/9
obr. Stary Sumin,
jednostka ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania odbiorców na działce nr ewid. 5/13 w m. Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.15.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
15.09.2017
87
18.09.2017
------------
20.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 327/1, 343
obr. Klocek, dz. nr ewid. 554, obr.Legbąd,
jednostka ewid. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 329/2 w m. Klocek i działki nr ewid. 553/8 w m. Legbąd, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.32.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
29.09.2017
88
18.09.2017
------------
20.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 44/4, 26/16
obr. Trzebciny,
jednostka ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania odbiorców na działce nr ewid. 26/5 w m. Trzebciny, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.16.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
28.09.2017
89
21.09.2017
------------
22.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 120, obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania odbiorców na działce nr ewid. 104 w m. Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.34.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
05.10.2017
90
21.09.2017
------------
22.09.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 85/2, 86, 101/1, 120, 97 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania odbiorców na działce nr ewid. 104 w m. Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.33.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
05.10.2017
91
28.09.2017
------------
29.09.2017
Helena, Łukasz Chabowscy
działki nr ewid. 491/46, 491/21 obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.ŚL.13.2017

------------Nie wniesiono sprzeciwu
18.10.2017
92
04.10.2017
------------
05.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 622/2, 527/2 obręb Kęsowo, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 622/1 przy ulicy Polnej w Kęsowie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.7.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
06.10.2017
93
09.10.2017
------------
10.10.2017
Wiesław
Gwizdała

dz. nr 228,
m. Lińsk, obręb Lińsk,
gmina Śliwice.
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.14.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
18.10.2017
94
09.10.2017
------------
10.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 514/7, 514/12, 514/17 obręb Żalno, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 514/15 przy ulicy Kwiatowej w Żalnie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.9.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
13.10.2017
95
09.10.2017
------------
10.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 218/2, obręb Piastoszyn, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 216/2 przy ulicy Leśnej w Piastoszynie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.8.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
13.10.2017
96
11.10.2017
------------
12.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 28/1, 210, 207/15, obręb Minikowo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 207/15 i 414/2 w Minikowie, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.14.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
24.10.2017
97
11.10.2017
------------
12.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1651/36, obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 1651/30 ul. Nad Brdą, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.37.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
23.10.2017
98
11.10.2017
------------
12.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 28/1, 183, 180/3, obręb Minikowo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 180/3 w Minikowie, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.13.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
24.10.2017
99
11.10.2017
------------
13.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 134/7, 135, 137/6, obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 137/4 w Stobnie, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.39.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
23.10.2017
100
11.10.2017
------------
13.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 79/1, 78/4, obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 78/4 w Małym Mędromierzu, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.38.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
16.10.2017
101
11.10.2017
------------
13.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 50/1, obręb Łyskowo, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 51/14 w Łyskowie, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.13.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
23.10.2017
102
13.10.2017
------------
17.10.2017
Gmina Tuchola
działka nr ewid. 691/2
obr.Klocek
jednostka ewid. Tuchola.
Budowa oświetlenia drogowego w m. Rzepiczna.
BD.6743.TUCH.40.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
25.10.2017
103
16.10.2017
------------
17.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 227/1, 226, 74/19, obręb Żalno, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 74/13 przy ul. Dworcowej w Żalnie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.10.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
27.10.2017
104
16.10.2017
------------
17.10.2017
Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
działki nr ewid. 873/5, 876, 877/9, 877/14 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieć elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego w Gostycynie.
BD.6743.GOST.14.2017

------------Nie wniesiono sprzeciwu
31.10.2017
105
26.10.2017
------------
27.10.2017
Ewa i Janusz Skwierawscy
dz. nr ewid. 98/4, 120
obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola,
Budowa sieci wodociągowej.
BD.6743.TUCH.41.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
10.11.2017
106
26.10.2017
------------
27.10.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 247/19, 247/20, 247/22, 285/1, obręb Wełpin, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 285/1 w Wełpinie, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.15.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
03.11.2017
107
02.11.2017
------------
03.11.2017
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Sp. z.o.o.

działki nr ewid. 1954/7, 1955, 1956/2, 1957 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wałowej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.42.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
15.11.2017
108
16.11.2017
------------
17.11.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 2184/70, 2184/87, 2184/24 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu połączenia istniejącej sieci kablowej przy ulicy Grunwaldzkiej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.43.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
14.12.2017
109
22.11.2017
------------
22.11.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 47/5, 132/7, 1916/29, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 47/5 w Cekcynku, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.17.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
06.12.2017
110
30.11.2017
------------
01.12.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 84/5-LP, 81/11, obręb Minikowo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu połączenia istniejącej sieci kablowej w Minikowie .
BD.6743.LUB.16.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
13.12.2017
111
30.11.2017
------------
01.12.2017
Gmina Śliwice
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Śliwice, ul. Szkolna, Parkowa i Sportowa, na działkach nr ewid. 412, 626/5, 626/6, 626/17, 626/18, 631, 633/27, 696/9, 883/2, 1070/2 obręb geod. Śliwice, gm. Śliwice
BD.6743.ŚL.15.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
08.12.2017
112
30.11.2017
------------
04.12.2017
Halina Chocholska
Tadeusz Chocholski
działka nr ewid. 222/11 obręb Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i zjazdem indywidualnym.
BD.6743.ŚL.16.2017
Wycofano zgłoszenie
14.12.2017
------------
113
13.12.2017
------------
14.12.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 814/1, 597/2, 412/1, 412/30, obręb Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej sieci nn - 0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 412/30 położonej przy ulicy Słonecznej w Bysławiu.
BD.6743.LUB.17.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
15.12.2017
114
18.12.2017
------------
19.12.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 358/2, 358/5, 358/3 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 358/3 położonej przy ulicy Tartacznej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.18.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
22.12.2017
115
18.12.2017
------------
19.12.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 86/1, 81/16, 83/1, 83/2 obręb Stary Sumin, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 83/2 w miejscowości Stary Sumin.
BD.6743.CEKC.19.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
22.12.2017
116
18.12.2017
------------
19.12.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 10/5, 22/2, 24/2 obręb Stary Sumin, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 10/5 w miejscowości Stary Sumin.
BD.6743.CEKC.20.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
22.12.2017
117
21.12.2017
------------
22.12.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 322/5, 175/1, 314/3, 270/2, 314/5 obręb Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 314/5 w miejscowości Wielki Mędromierz.
BD.6743.GOST.15.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
08.01.2018
118
29.12.2017
------------
29.12.2017
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 113/4, 113/6, 112/22 obręb Piastoszyn, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 113/6 i 112/16 położonych przy ulicy Krótkiej w Piastoszynie.
BD.6743.KĘS.11.2017
------------Nie wniesiono sprzeciwu
09.01.2018

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (2 stycznia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (2 stycznia 2017, 10:51:30)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (9 stycznia 2018, 14:02:46)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 118 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2443