Materiał sesyjny na III sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 30.12.2010 r. godz. 9.3o


BR.0041-3/2010                                                        Tuchola, dnia  21 grudnia 2010 r.
                       
 
                       
                                                                                Pan(i)
                                                                                ..............................................
                                                                                ..............................................
                                                                                      
 
Zapraszam na III sesję Rady Powiatu Tucholskiego, którą zwołuję na dzień 30 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 930 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2011.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.         
                                                                                        Przewodniczący
                                                                                   R a d y   P o w i a t u
 
                                                                                          Michał Mróz

Materiał informacyjny (1063kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 grudnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (23 grudnia 2010, 09:36:40)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (14 stycznia 2011, 09:28:44)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2799