Materiał sesyjny na V sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 18.02.2011 r. godz. 9.oo


Rada Powiatu
Tucholskiego
 
BR.0002.5.2011                                                               Tuchola, dnia 9 lutego 2011 r.
 
                       
                       
                                                                                      Pan(i) Radny(a)
                                                                                      ...........................................
                                                                                      ...........................................
 
Zwołuję V sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 18 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego i złożenie ślubowania.
 5. Przyjęcie protokołu z  IV sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Składanie zapytań i interpelacji.
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2010 r.
 9. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 10. Informacja o przebiegu inwestycji w Szpitalu Tucholskim.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech członków Kapituły Honorowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia Gminie Gostycyn nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy.
 16. Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie informacji PFRON dotyczącej kontroli w Starostwie Powiatowym w zakresie przestrzegania procedur PRFON.
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie sesji.         
 
                                                             Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                        Michał Mróz

Materiał informacyjny (1956kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (9 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 lutego 2011, 11:42:21)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (24 marca 2011, 13:05:06)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2628