Materiał sesyjny na VI sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 31.03.2011 r. godz. 9.oo


 
BR.0002.6.2011                                                              Tuchola, dnia 21 marca 2011 r.
                       
 
                       
                                                                                    Pan(i)
                                                                                    ...............................................
                                                                                    ................................................
                                                                                   

Zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, którą zwołuję na dzień 31 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  V sesji Rady Powiatu.
5.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie      
     między sesjami.
6.  Składanie zapytań i interpelacji.
7.  Wybór członka Zarządu Powiatu Tucholskiego:
     a) powołanie Komisji Skrutacyjnej
     b) przeprowadzenie głosowania tajnego
     c)  podanie wyników przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
     d)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członka Zarządu.
8.  Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego 
     Centrum Pomocy Rodzinie.
9.  Ocena realizacji:
        ·  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
        ·  Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
        ·  Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
10. Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
11. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
      w Rodzinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów Powiatu Tucholskiego do Towarzystwa
      Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości
     środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
     rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób
     niepełnosprawnych na rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
      nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego położonej
      w Kamienicy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
     Powiatu Tucholskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
      w Tucholi.
18. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli zleconej przez Radę Powiatu.
19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.         

 
                                                                                Podpisał :Przewodniczący Rady
                                                                                                   Michał Mróz
 
 
 
  Materiał informacyjny (3429kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (24 marca 2011, 13:06:10)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (21 kwietnia 2011, 13:35:34)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3014