Materiał sesyjny na VII sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 29.04.2011 r. godz. 9.oo


 
BR.0002.7.2011                                                       Tuchola, dnia 21 kwietnia 2011 r.
                       
 
                       
                                                                               Pan(i)
                                                                               ............................................
                                                                               ............................................
                                                                              
 
Zapraszam na VII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, którą zwołuję na dzień 29 kwietnia 2011 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  VI sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych Powiatu Tucholskiego.
 8. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w 2010 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Tucholski projektu pn.: „Teatr bliżej nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego części nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.         

                                                                         Podpisał: Przewodniczący Rady
                                                                                             Michał Mróz
 
 
Materiał informacyjny (1420kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 kwietnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 kwietnia 2011, 13:37:03)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (9 czerwca 2011, 10:36:45)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2509