Materiał sesyjny na IX sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 16.09.2011 r. godz. 9.oo

Rada Powiatu
Tucholskiego
 
BR.0002.9.2011                                                                Tuchola, dnia 1 września 2011 r.
                       
 
                       
                                                                                       Pan(i)
                                                                                       ...........................................
                                                                                       ...........................................
                                                                                       
 
Zapraszam na IX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, którą zwołuję na dzień 16 września 2011 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami. 
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2011 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2011 r.
 10. Informacja o bieżącej działalności powiatowej służby zdrowia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia zadania Staroście Tucholskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Tucholskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.          

                                                                                              Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                                      Michał Mróz

materiał informacyjny (8378kB) pdf


Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. znajduje się tutaj.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (1 września 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 września 2011, 11:19:09)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (19 grudnia 2014, 14:39:24)
Zmieniono: usunięcie danych osobowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2718