Materiał sesyjny na X sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 5.10.2011 r. godz. 9.oo


 
BR.0002.10.2011                                                     Tuchola, dnia 4 października 2011 r.
 
                                              
                                                                             Pan(i) Radny(a)
                                                                             ..................................................
                                                                             ..................................................
 
 
Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 4 października br. zwołuję X sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 5 października 2011 r. (środa) o godz. 9.oo w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad X sesji Rady Powiatu Tucholskiego:  
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z gminami Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
  5. Wnioski i oświadczenia radnych.
  6. Zamknięcie sesji.  
                                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                  Michał Mróz

Projekt uchwały (48kB) pdf
 
                                                                          
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (4 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 października 2011, 13:21:13)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (20 października 2011, 13:47:10)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2532