Materiał sesyjny na XI sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 28.10.2011 r. godz. 9.oo


Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0002.11.2011                                                     Tuchola, dnia 18 października 2011 r.
 
                       
                       
                                                                             Pan(i) Radny(a)
                                                                             ...........................................
                                                                             ...........................................
 
 
Zwołuję XI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28 października 2011 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z  IX i X  sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 9. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
 10. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 11. Sprawozdanie z pracy Geodety Powiatowego i zadań Referatu Geodezji i Kartografii. 
 12. Informacja o  działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmiany Statutu Powiatu Tucholskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” części nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu.
 19. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego popierającego rezolucję Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego  w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko – Pomorskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
 20. Złożenie wyjaśnień przez Starostę Tucholskiego w sprawie skargi złożonej na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie sesji.         

 
                                                                          Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                     Michał Mróz


Materiał informacyjny (2326kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 października 2011, 13:48:56)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (18 listopada 2011, 10:45:27)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2211