Materiał sesyjny na XII sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 25.11.2011 r. godz. 9.oo

Rada Powiatu
Tucholskiego
 
BR.0002.12.2011                                                       Tuchola, dnia 16 listopada 2011 r.
                       
 
                       
                                                                               Pan(i)
                                                                               ...............................................
                                                                               ...............................................
                                                                                
Zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, którą zwołuję na dzień 25 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XI sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami. 
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Logistycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
 10. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji zadań i przygotowań do sezonu zimowego.
 11. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko – pomorskim.
 12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
 13. Przyjęcie informacji o stanie środowiska w Powiecie Tucholskim.
 14. Programy i działania realizowane w ramach strategii rozwoju powiatu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski projektu w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie sesji.         

                                                                         Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                      Michał Mróz

Materiał informacyjny (4654kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (16 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 listopada 2011, 10:46:11)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (15 grudnia 2011, 13:51:06)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2428