Materiał sesyjny na XIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 03.02.2012 r., godz. 9.00

BR.0002.14.2012                                                        Tuchola, 25 stycznia 2012 r.

        
        
                                                                   Pan(i) Radny(a)
                                                                   .......................................................
                                                                   .......................................................


Zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 3 lutego 2012 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
na 2012 r.
8. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu za 2011 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście
10. Informacja z zakresu promocji Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem oferty gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.
11. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będących własnością Powiatu Tucholskiego
położonych w Tucholi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Powiatem Świeckim w celu ustalenia zasad jednoczesnej realizacji zadania „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń” dofinansowanego ze środków Rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2012 r.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.          

                                                                     Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                              Michał Mróz  
Materiał informacyjny (1244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (26 stycznia 2012)
Opublikował: Kinga Majer (26 stycznia 2012, 14:21:23)

Ostatnia zmiana: Kinga Majer (26 stycznia 2012, 14:40:17)
Zmieniono: zmieniono numer sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2294