Materiał sesyjny na XV sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 29.02.2012r., godz. 8:00


BR.0002.15.2012                                                                         Tuchola, 27 lutego 2012r.
 
                                                                                               Pan(i) Radny(a)
                                                                                              ………………………………………
                                                                                              ………………………………………
 
            Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 lutego 2012r. zwołuję XV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 29 lutego 2012r. o godz. 08:00 (środa) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
            Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XIV/105/2012 Rady Powiatu Tucholskiego, z dnia 03 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2- letniego) w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej
w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych (2 letniej) w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi,
ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych (3 letniej) w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi,
ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych (4 – letniego)
w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Śliwicach, ul. Szkolna 9,  89-530 Śliwice.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi,
ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniej Szkoły Policealnej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, ul. Pocztowa 8A,   89-500 Tuchola.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, ul. Pocztowa 8A,
89-500 Tuchola.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, ul. Pocztowa 8A ,  89-500 Tuchola.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, ul. Pocztowa 8A , 89-500 Tuchola.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi,
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi,
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego (3 letniego) w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego (4 letniego) w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego
dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi,
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
26.  Wnioski i oświadczenia radnych.
27.  Zamknięcie sesji.


Materiał informacyjny (4693kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu Tucholskiego (27 lutego 2012)
Opublikował: Jacek Lorczak (28 lutego 2012, 11:30:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2384