Materiał sesyjny na XVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 16.03.2012r., godz. 9:00

Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0002.16.2012                                                     Tuchola, dnia 7 marca 2012 r.
 
                       
                       
                                                                             Pan(i) Radny(a)
                                                                             ...........................................
                                                                             ...........................................
 
 
Zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 16 marca 2012 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
 
Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV i XV  Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 8. Ocena realizacji:
  - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
  - Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
  - Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
 9. Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 10. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 11. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2011r.
 12. Informacja o działalności Domu Dziecka w 2011r.
 13. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Tucholskiego położonych w Tucholi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tucholskiego dla spółek wodnych działających na terenie powiatu tucholskiego, zasad ich udzielania, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej pod automaty służące do sprzedaży napojów oraz kserokopiarki samoobsługowej w ZSLiT.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Tucholskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Tucholskiego.
 23. Wręczenie Medali „Pro Patria”.
 24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie sesji.

 
                                                                          Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                     Michał Mróz

Materiał Informacyjny (3401kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu Tucholskiego (7 marca 2012)
Opublikował: Szymon Hoppe (8 marca 2012, 12:58:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2419