Materiał informacyjny na XVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27.04.2012 r.


Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0002.17.2012                                                                  Tuchola, 17 kwietnia 2012 r.
 
 
                       
                       
                                                                                           Pan(i)
                                                                                           .........................................
                                                                                           .........................................
                                                                                             
 
 
Zapraszam na XVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27 kwietnia 2012 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.
 8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 11. Informacja o działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.
 12. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2011 r.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych (2 letnia) w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89a,     89-500 Tuchola.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych (3 letnia) w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89a,     89-500 Tuchola.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, ul. Szkolna 9, 89-530 Śliwice.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Dwuletniej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, ul. Pocztowa 8A, 89-500 Tuchola.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, ul. Pocztowa 8A, 89-500 Tuchola.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, ul. Pocztowa 8A, 89-500 Tuchola.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi , ul. Pocztowa 8A, 89-500 Tuchola.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (3 letnie) w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (4 letnie) w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13,89-500 Tuchola.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13,89-500 Tuchola.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
 39. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 40. Wnioski i oświadczenia radnych.
 41. Zamknięcie sesji.         

 
  Materiał informacyjny (4515kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 kwietnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 kwietnia 2012, 11:42:41)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (6 czerwca 2012, 09:22:48)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2353