Materiał informacyjny na XXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30.10.2012 r.


Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0002.21.2012                                                      Tuchola,  dnia 18 października 2012 r.
 
                       
                       
                                                                                Pan(i) Radny(a)
                                                                                ................................................
                                                                                ................................................
 
Zwołuję XXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu wzięcia udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym. 
 8. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2011/2012.
 9. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko – pomorskim.
 10. Przedstawienie projektów: aktualizacji programu Ochrony Środowiska na lata 2012 – 2015  wraz z perspektywą na lata 2016 – 2019 oraz Prognozy Oddziaływania na środowisko tego programu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Tucholskiego.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.
 
                                                                             Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                           Michał Mróz

  Materiał informacyjny (9323kB) pdf
Aktualizacja POŚ (6490kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (23 października 2012, 07:46:12)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (21 listopada 2012, 12:11:06)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2184