Materiał informacyjny na XXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 1.02.2013 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego


BR.0002.25.2013                                                           Tuchola,  dnia 24 stycznia 2013 r.
 
 
                                                                                   Pan(i)
                                                                                   .........................................
                                                                                   .........................................
                                                                                             
 
Zapraszam na XXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 1 lutego 2013 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXIV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2013 r.
 8. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Tucholskiego.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście.
 10. Informacja z zakresu Promocji Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem oferty gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.
 11. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2012 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego sp. z o. o. w Charzykowach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu  naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie sesji.

                                                                           Podpisał : Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                       Michał Mróz


Materiał informacyjny (2872kB) pdf

Załącznik do uchwały pkt. 13 (549kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (24 stycznia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (25 stycznia 2013, 08:48:20)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (7 marca 2013, 11:47:27)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2609