Materiał informacyjny na XXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 15.03.2013 r.


 
Rada Powiatu
Tucholskiego

 
BR.0002.26.2013                                                               Tuchola,  dnia 6 marca 2013 r.
 
                       
                       
                                                                                        Pan(i) Radny(a)
                                                                                        ..........................................
                                                                                        ..........................................
 
Zapraszam na XXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 15 marca 2013 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.          
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.           
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
 4. Przyjęcie protokołu z  XXV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.           
 7. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.        
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 11. Strategia rozwoju powiatu.  
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.      
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.      
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia „Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia „Technikum nr 2 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 22. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z ulic miasta Tuchola.
 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.      
 25. Zamknięcie sesji.  
 
                                                                        Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                  Michał Mróz

 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (6 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 marca 2013, 11:48:21)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (11 kwietnia 2013, 15:00:14)
Zmieniono: przeniesieno do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3514