Materiał informacyjny na XXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 29.04.2013 r.


Rada Powiatu
Tucholskiego

 
BR.0002.28.2013                                                               Tuchola, 24 kwietnia 2013 r.
 
 
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              …………………………………
                                                                                              …………………………………
 
            Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 24 kwietnia 2013 r. zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 29 kwietnia 2013. o godz. 1530 (poniedziałek) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
            Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
  5. Wnioski i oświadczenia radnych.
  6. Zamknięcie sesji.
 
                                                                  Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                              Michał Mróz
 
Materiał informacyjny (91kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (24 kwietnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (24 kwietnia 2013, 14:57:39)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (13 czerwca 2013, 08:25:12)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2999