Materiał informacyjny na XXXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25.10.2013 r.

BR.0002.31.2013                                                    Tuchola,  dnia 16 października 2013 r.
 
 
 
                                                                            Pan(i)
                                                                            ..................................................
                                                                            ..................................................
                                                                            ..................................................
 
Zapraszam na XXXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25 października 2013 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum. 
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z  XXX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego. 
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami. 
 6. Składanie zapytań i interpelacji 
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym. 
 8. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2012/2013. 
 9. Przedłożenie  informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim. 
 10. Przejęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.  
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej na zlecenie Rady Powiatu kontroli. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego. 
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 20 sierpnia 2013 r. na Starostę Tucholskiego. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany struktur organizacyjnych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
 17. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 18. Zamknięcie sesji. 

                                                                            Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                          Michał Mróz

Materiał informacyjny (6117kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (16 października 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (17 października 2013, 11:20:36)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (21 listopada 2013, 09:28:49)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2195