Materiał informacyjny na XXXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 29.11.2013 r.

BR.0002.32.2013                                                         Tuchola,  dnia 20 listopada 2013 r.
 
 
 
                                                                                 Pan(i)
                                                                                 .................................................
                                                                                 .................................................
                                                                                 .................................................
 
Zapraszam na XXXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 29 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 1. Otwarcie sesji.                     
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                  
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                  
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                 
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.               
 6. Składanie zapytań i interpelacji                   
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.                      
 8. Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.                     
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.               
 10. Sprawozdanie z pracy Geodety Powiatowego i realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.                    
 11. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.                 
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.                    
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.                   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.                    
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.                     
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.                   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.                  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.              
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                  
 20. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 21. Zamknięcie sesji.   
                                                                              Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                           Michał Mróz
  

 
 
  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (20 listopada 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 listopada 2013, 09:29:23)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (23 grudnia 2013, 09:24:15)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2084