Materiał informacyjny na XXXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30.12.2013 r.

BR.0002.33.2013                                                       Tuchola,  dnia 19 grudnia 2013 r.
 
 
 
                                                                                Pan(i)
                                                                                ...............................................
                                                                                ...............................................
                                                                                ...............................................
 
Zapraszam na XXXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.        
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.     
4.  Przyjęcie protokołu z  XXXII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.      
5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
6.  Składanie zapytań i interpelacji        
7.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.      
8.  Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.   
 1)  przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
 2)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
 3)  przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki, 
 4)  przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji, 
 5)  dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
 6)  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014    
9.  Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2014.     
10.Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.    
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.                   12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.      
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.     14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2014.    
15.Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania dwóch Radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.      
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.      
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości.   
18.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.    
19.Wnioski i oświadczenia radnych.    
20.Zamknięcie sesji. 
  

 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (19 grudnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (23 grudnia 2013, 09:14:50)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (23 stycznia 2014, 14:08:55)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2102