Materiał informacyjny na XXXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 31.01.2014 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0002.34.2014                                               Tuchola, dnia 22 stycznia 2014 r.


Pan(i) Radny(a)
  ..................................
                      ..................................
Zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 31 stycznia 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2014 r. – podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Tucholskiego.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście. 
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013r. 
 11. Informacja o działalności DPS w Wysokiej w 2013 r. 
 12. Informacja o działalności Domu Dziecka w 2013 r. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice w celu określenia zasad realizacji zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Śliwice - Lińsk”. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji. 

Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
  Michał Mróz

Materiał informacyjny (1879kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (22 stycznia 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (23 stycznia 2014, 14:09:46)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (14 marca 2014, 09:16:17)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2549