Materiał informacyjny na XXXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21.05.2014 r.

BR.0002.36.2014                                                   Tuchola,  dnia 12 maja 2014 r.
 
 
 
                                                                           Pan(i)
                                                                           ...................................................
                                                                           ...................................................                                                                                 ....................................................
 
Zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21 maja 2014 r. (ŚRODA) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z  XXXV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Składanie zapytań i interpelacji.
7.   Ocena zasobów pomocy społecznej.
8.   Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9.      Ocena realizacji:
-        Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
-        Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
-       Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
10. Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
11. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
12. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Gminy Tuchola, działki nr 508/8 położonej w m. Białowieża, w obrębie ewidencyjnym Stobno, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wysokiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyłączenia Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyłączenia Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego.
23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie sesji.
 
                                                                     Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                   Michał Mróz 

Materiał informacyjny (3057kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (12 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 maja 2014, 13:35:22)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (17 czerwca 2014, 14:13:16)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1948