Materiał informacyjny na XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.09.2014 r.

BR.0002.38.2014                                                            Tuchola,  dnia 17 września 2014 r.
 
 
 
                                                                                    Pan(i)
                                                                                    .............................................
                                                                                    .............................................
                                                                                    .............................................
 
Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26 września 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                   
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                   
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXVII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                   
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                   
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                   
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Tucholskim.                    
 8. Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.                    
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Tucholskim.               
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. (dostarczono w odrębnym materiale).              
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2014 r. 
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2014 r. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013  Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Edukacji Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2020”.              
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.               
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych:  nr 1010C Wielka Komorza – Drożdzienica,  nr 1110 C Chojnice – Pamiętowo i nr 1019 C Przymuszewo – Drożdzienica (etap III)”. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010302C Zalesie – Stary Sumin w gminie Cekcyn w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 010401C Grochowo-Piastoszyn i 010402C Grochowo-Raciąż w miejscowości Grochowo, gmina Kęsowo”  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.              
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śliwice na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Śliwicach” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”               
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola na zadanie pn. „Przebudowa połączenia drogowego centrum miasta Tucholi z drogą wojewódzką nr 240”  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”               
 22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.              
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.              
 24. Zamknięcie sesji. 
                                                                 Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                            Michał Mróz


  
  l

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 września 2014, 11:21:12)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (21 października 2014, 14:46:00)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1772