ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu tucholskiego”

Zamawiający – Powiat Tucholski, działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami.), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu tucholskiego”.

Załączniki:
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (538kB) pdf
FORMULARZ OFERTY (20kB) word
PROJEKT UMOWY (33kB) word
FORMULARZ OŚWIADCZENIA (19kB) word
FORMULARZ - WYKAZ USŁUG (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (4 kwietnia 2017)
Opublikował: Szymon Hoppe (4 kwietnia 2017, 11:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7364