ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich, rocznych i półrocznych w obiektach Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego


Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi zaprasza do złożenia oferty  cenowej w imieniu i na rzecz jednostek Powiatu Tucholskiego na realizację  zadania pn.: „Wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich, rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane  (t.j. Dz.U.2019, poz.1186) w obiektach Starostwa Powiatowego oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego”

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe (859kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz obiektów (314kB) pdf
Załącznik nr 2 – Furmularz ofertowy (27kB) word
Załącznik nr 3 – Wykaz osób do uczestnictwa w wykonanie zamówienia (31kB) word
Załącznik nr 4 – Wykaz usług (33kB) word
Załącznik nr 5 – Projekt umowy (116kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dorota Gac (9 grudnia 2019)
Opublikował: Dorota Gac (9 grudnia 2019, 10:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5217