ZAPYTANIE OFERTOWE-PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dot. przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego.  Ofertę należy złożyć do dnia 2 grudnia 2016 r.  do godz. 8:00 na adres e-mail urzędu: starostwo@tuchola.pl

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest p. Jacek Lorczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi,
Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, tel. (52) 5590744.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Poniżej treść zapytania ofertowego:
zapytanie.pdf (156kB) pdf
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO


Informujemy, że złożono 9 ofert dot. aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla  Starostwa Powiatowego w Tucholi. W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Softinet Sp. z o.o.
ul. Rostafińskich 4
02-593 Warszawa

Ww. firma zaoferowała przedmiot zamówienia za kwotę 4250,00 zł netto.


metryczka


Wytworzył: Zenon Poturalski -Wicestarosta Tucholski (29 listopada 2016)
Opublikował: Jacek Lorczak (29 listopada 2016, 08:49:37)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (2 grudnia 2016, 13:06:36)
Zmieniono: Aktualizacja informacji - rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6596