Zaproszenie do złożenia oferty


Tuchola, dnia 06-12-201
Znak sprawy: OR.2512.32.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiat Tucholski, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:
„Usługi porządkowe" w obiektach Zamawiającego znajdujących się w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 7a, 7b, przy ul. Sępoleńskiej 20 i przy ul. Podgórnej 3.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Sprzątanie" do dnia 19 grudnia 2016 roku do godziny 12:00, w siedzibie Zamawiającego: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89 - 500 Tuchola.


Poniżej pełna treść przedmiotu Zamówienia:
{Zamówienie}INFORMACJA W SPRAWIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 06.12.2016r.
(znak sprawy: OR.2512.32.2016)

Tuchola, 8 grudnia 2016r.

OR.2512.32.2016

Informujemy, iż ze względu na konieczność umieszczenia nowych elementów w treści zapytania  ofertowego pn.: Usługi porządkowe w obiektach Zamawiającego znajdujących się w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 7a, 7b, przy ul. Sępoleńskiej 20 i przy ul. Podgórnej 3” z dnia 6 grudnia 2016r" zapytanie to zostaje unieważnione.

Ponowne zapytanie ofertowe na ww. zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi w późniejszym terminie.


metryczka


Wytworzył: Maciej Korda (6 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek Lorczak (7 grudnia 2016, 09:23:12)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (8 grudnia 2016, 13:14:52)
Zmieniono: unieważnienie zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7329