Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Usługi porządkowe”

Uwaga!
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Tuchola, dnia 14 grudnia 2016r.

Znak sprawy: OR.2512.32.2016


DOTYCZY OGŁOSZENIA:
„Usługi porządkowe” w obiektach Zamawiającego znajdujących się w Tucholi przy
ul. Pocztowej 7, 7a, 7b, przy ul. Sępoleńskiej 20 i przy ul. Podgórnej 3. z dnia 13 grudnia 2016r.

Poniżej treść ogłoszenia:
ogłoszenie.pdf (63kB) pdf

Tuchola, dnia 13-12-2016
Znak sprawy: OR.2512.32.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY    
  Powiat Tucholski,  jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:
„Usługi porządkowe” w obiektach Zamawiającego znajdujących się w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 7a, 7b, przy ul. Sępoleńskiej 20 i przy ul. Podgórnej 3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługi  porządkowe
Rodzaj zamówienia: Usługa

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1) Pomieszczenia biurowe:
- utrzymanie w czystości powierzchni podłogowych poprzez ich odkurzanie, zamiatanie
i mycie środkiem przystosowanym do rodzaju powierzchni,
- odkurzanie wykładzin i dywanów,
- opróżnianie koszy na śmieci, ich mycie oraz wymiana worków na śmieci,
- odkurzanie mebli w miejscach dostępnych, ścieranie kurzu z biurek, stołów, stolików, krzeseł, foteli, półek, szafek,
- czyszczenie lamp biurowych, ram obrazów, parapetów okiennych, ram monitorów komputerowych, grzejników, wyłączników światła, urządzeń oświetleniowych, urządzeń biurowych, itp.
- mycie stolarki drzwiowej, w tym: skrzydeł, futryn, klamek, szyldów, tabliczek na drzwiach,
- mycie lamp sufitowych,
- mycie lamperii,
- usuwanie pajęczyn na bieżąco w sposób niepowodujący zabrudzenia ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach.
2) Pomieszczenia sanitarne i gospodarcze
- codzienne opróżnianie koszy na śmieci, ich mycie oraz wymiana worków na śmieci,
- mycie i czyszczenie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz armatury, ich odkażanie, usuwanie nalotów i dezynfekowanie,
- czyszczenie luster, parapetów, wyposażenia ruchomego: pojemniki na ręczniki,  dozownika do mydła - na bieżąco,
- mycie glazury,
- zmywanie i dezynfekowanie posadzki,
- bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników, odświeżaczy powietrza w toaletach.
   
3) Sprzątanie klatek schodowych
– opróżnianie koszy na śmieci,
– zamiatanie i mycie podłóg środkiem przystosowanym do rodzaju powierzchni,
– mycie lamperii środkiem przystosowanym do rodzaju powierzchni,
– wycieranie parapetów.
 
4) Utrzymanie w czystości wejść do budynku w tym:
– drzwi wejściowych oraz znajdujących się przy wejściach tablic informacyjnych,
– metalowych poręczy konstrukcji balustrad i rolety antywłamaniowe,
– infomatu,
– wycieraczek,
– odśnieżanie w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
5) Wykonawca zobowiązany jest :
– zapewnić taką obsadę (liczbę osób sprzątających), aby praca przebiegała sprawnie
i dokładnie,
– wykonywać usługę przy użyciu sprzętu posiadających odpowiednie  atesty,
– zapewnić pracownikom odpowiednią odzież roboczą.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty, w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie  z dopiskiem  „Sprzątanie” do dnia  22 grudnia 2016 roku do godziny 12:00, w siedzibie Zamawiającego: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola .

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - PEŁNA TREŚĆ ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 1 (1753kB) pdf

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Poniżej treść zawiadomienia:
Zawiadomienie 'Usługi porządkowe' (216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Korda (14 grudnia 2016)
Opublikował: Szymon Hoppe (14 grudnia 2016, 10:18:37)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (28 grudnia 2016, 13:46:55)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6681