Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania 'Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej'

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia w  ramach zadania: "Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej ”
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. "Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wyposażenie w  Domu Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Jana Połczyńskich w Wysokiej adres: Wysoka 16, 89-502 Raciąż
  4. DPS jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytków.
Ofertę – wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć drogą elektroniczną (skan oferty) na adres starostwo@tuchola.pl w terminie do dnia 25.05.2023 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe (2663kB) word
Formularz ofertowy (2706kB) word
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2654kB) word
Projekt umowy (2663kB) word
Klauzula informacyjne (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Kierzkowski (17 maja 2023)
Opublikował: Karol Gutsze (17 maja 2023, 11:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1126