Materiał informacyjny na XVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 29.04.2016 r.


Rada Powiatu                                                              Tuchola, dnia 20 kwietnia 2016 r.
Tucholskiego
 

BR.0002.18.2016                                                     
 
                                                                                 Pan(i)
                                                                                 ...............................................
                                                                                 ...............................................
                                                                                 ...............................................


Zapraszam na XVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.       
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
 4. Przyjęcie protokołu z  XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.       
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.    
 6. Składanie zapytań i interpelacji.        
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.      
 8. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 r. oraz ocena realizacji za 2015 r.:    
  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 
  • Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, 
  • Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.        
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.    
 10. Informacja o działalności Domu Dziecka za 2015 r.   
 11. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2015 r.
 12. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2015 r.    
 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:  
  • sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015,  
  • przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej terenu Powiatu.   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.    
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024.    
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.    
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015r.   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Skarbu Państwa - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tucholi zabudowanej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie działki nr 806/2 i 806/3, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Tuchola, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego.    
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.   
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.   
 21. Zamknięcie sesji.
  Materiał informacyjny (3459kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (20 kwietnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 kwietnia 2016, 14:43:29)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (12 maja 2016, 13:07:38)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1010