Opis projektu

Zdjęcie

Powiat Tucholski
realizuje projekt 
„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy 
w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” 
 
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, które pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
 
 
Kto?
W szkoleniach mogą wziąć udział osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatów sępoleńskiego, świeckiego lub tucholskiego, nieprowadzące działalności gospodarczej, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
·         osoby w wieku 18-65 lat, posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (z wyłączeniem wykształcenia policealnego),
·         osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
·         osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na poziom wykształcenia.
 
Kiedy?
Szkolenia  będą sie odbywały od maja 2018r. do czerwca 2021 r.
 
Korzyści:
·         samodzielnie wybierasz kursy i szkolenia, które Ciebie interesują,
·         szansa na znalezienie pracy lub lepsze zarobki,
·         współpracujemy  z pracodawcami,
·         zapewniamy m.in. odzież ochronną, materiały szkoleniowe, posiłek,
·         zwracamy koszty dojazdu na kursy/szkolenia.
 
Przykłady oferowanych kursów i szkoleń:
spawanie MIG, MAG, TIG,  murarz – tynkarz,  operator koparko – ładowarek, przewóz materiałów niebezpiecznych, kierowca kat. B, C, C+E,  operator obrabiarek numerycznych CNC, wizaż i stylistyka paznokci, kelner, barman, barista, pilarz/drwal, kucharz oraz inne kursy, na które będzie zapotrzebowanie!
 
 
Biuro rekrutacyjne:
Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
II piętro, pokój nr 206
tel. 52 559 07 14, rekrutacja@tucholski.pl
więcej informacji, w tym dokumenty rekrutacyjne w zakładce 'Rekrutacja' 
UWAGA!
Dnia 8 września 2020 r. została zakończona rekrutacja do projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Całkowita wartość projektu             - 5.232.478,15 zł
Kwota dofinansowania                    - 4.709.191,15 zł
(w tym 4.447.606,42 zł z UE)
Wkład własny niepieniężny             -    523.287,00 zł
 
Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych do 30 czerwca 2021 roku.
 
W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:
- liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 973 osoby (K 389, M 584)
- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 437 osób (K175, M 262)
- liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub  kompetencji w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 245 osób (K 98, M 147)
 
 
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych”, Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”. 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (25 czerwca 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (25 czerwca 2018, 16:18:52)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (29 października 2020, 10:07:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6430