Zapytania i interpelacje radnych

Zapytania i interpelacje radnych

INTERPELACJA RADNEJ BARBARY DREWCZYŃSKIEJ Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Załącznik do interpelacji - Załącznik 1 - LISTA PODPISÓW MIESZKAŃCÓW wsi Kiełpin-Wymysłowo, Wymysłowo, Kiełpin oraz Uczestnicy drogi powiatowej 1012C opublikowany został w formie zanonimizowanej (art. 5 ust. 1 lit. c) i f) [...]

INTERPELACJA RADNEJ BARBARY DREWCZYŃSKIEJ ZŁOŻONA 12 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Załącznik do interpelacji - Załącznik nr 1 - Podpisy mieszkańców Sołectwa Stobno opublikowany został w formie zanonimizowanej (art. 5 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób [...]

INTERPELACJA RADNEJ BARBARY DREWCZYŃSKIEJ ZŁOŻONA DNIA 13 CZERWCA 2022 R.

W załącznikach do interpelacji zanonimizowano dane osobowe. [...]

metryczka