Zapytania i interpelacje radnych

Zapytania i interpelacje radnych

INTERPELACJA RADNEJ BARBARY DREWCZYŃSKIEJ ZŁOŻONA DNIA 13 CZERWCA 2022 R.

W załącznikach do interpelacji zanonimizowano dane osobowe. [...]

metryczka