Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

ZGŁASZANIE INFORMACJI O JEDNOSTKACH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t.j.)  starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek [...]

ZGŁASZANIE INFORMACJI O JEDNOSTKACH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla [...]

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)  starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa [...]

metryczka