2022 r.

2022 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022, WPF

Uchwała nr 214/372/2022 Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2022 r. [...]

metryczka