Strategia marki Bory Tucholskie wraz z planem promocji

Dokument do pobrania: Strategia marki Bory Tucholskie 20.04.2022 r. (2958kB) pdf

Strategia marki Bory Tucholskie nie stanowi strategii rozwoju w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest jedynie dokumentem kierunkowym wskazującym możliwe i pożądane kierunki rozwoju branży turystycznej w południowej części Borów Tucholskich.

Strategia marki Bory Tucholskie przygotowana została na zlecenie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Powiatu Tucholskiego i Powiatu Świeckiego. Jest to kolejna ze strategii subregionalnych naszego województwa, po strategiach marki dla Kujaw oraz Pałuk. Działania te są częścią strategii turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego, przygotowywanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, z udziałem przedstawicieli Powiatu Tucholskiego.
 
W opracowaniu założeń strategii uczestniczył ponad trzydziestoosobowy zespół obejmujący przedstawicieli m.in.: branży turystycznej i hotelarskiej, Lasów Państwowych, samorządów lokalnych, NGO, a także lokalnych działaczy społecznych. Spotkania warsztatowe odbywały się w formule online i offline, firma przygotowująca strategię badała nasz region w Internecie i w terenie. Rezultatem wszystkich tych działań są wspólne ustalenia, będące pomysłem na markę Borów Tucholskich wychodzącą naprzeciw aktualnym trendom w turystyce, ale jednocześnie mocno osadzoną w lokalnych zasobach przyrodniczych i kulturowych. Opracowana strategia ma też inspirować do nowych sposobów wykorzystania najcenniejszych zasobów Borów Tucholskich.
 
Opracowana strategia to zamknięty dokument, gotowy do wykorzystania przez samorządy, przedsiębiorców i mieszkańców naszego powiatu. Jego dalsze losy zależą od zainteresowanych. Największym zdiagnozowanym problemem jest zarządzanie marką Bory Tucholskie i koordynacja poszczególnych produktów turystycznych. Powodzenie zależy więc od wszystkich zainteresowanych, w tym oczywiście od Radnych Powiatu Tucholskiego, którzy wyznaczają kierunki rozwojowe naszego powiatu.

Rada Powiatu Tucholskiego zapoznała się z ostateczną wersją opracowanego dokumentu 29.04.2022 r.

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Tucholskiego (29 kwietnia 2022)
Opublikował: Karol Gutsze (2 czerwca 2022, 08:30:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1694