.

Poniżej znajdują się linki zawierające rozporządzenia. W celu uzyskania dostępu do nich należy - najechać na nie i kliknąć odpowiedni link
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (1025kB) pdf


Rozporządzenie-uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (55kB) word

Rozporządzenie-w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (109kB) plik


Rozporządzenie-w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (153kB) pdf


______________________________________________________________________________________

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (19 lutego 2007)
Opublikował: Wojciech Kujawa (13 lutego 2007, 13:24:36)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (26 września 2018, 11:54:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6064