Informacje podstawowe

Skarbnik Powiatu

Zofia Łącka

 ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Do zadań Skarbnika należy:

1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.
2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków zakresie rachunkowości.
3. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją  budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty w porozumieniu ze Starostą.
6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa.
7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
8. Pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Finansów.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (30 czerwca 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (30 czerwca 2003, 16:46:44)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (21 marca 2015, 18:01:34)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11167