Materiał informacyjny na XXXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27.06.2014 r.

BR.0002.37.2014                                                          Tuchola,  dnia 17 czerwca 2014 r.
 
 
 
                                                                                   Pan(i)
                                                                                   .............................................                                                                                        .............................................
                                                                                   .............................................
 
Zapraszam na XXXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek) o godz. 1300 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.        
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.          
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.          
4.  Przyjęcie protokołu z  XXXVI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.          
5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.          
6.  Składanie zapytań i interpelacji.          
7.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem finansowym   
a)   zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie),   
b)   zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,   
c)   zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,   
d)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2012.          
8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.          
9.  Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 r.      
10.Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2013 r.       
11. Informacja o działaniach promocyjnych Powiatu. Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu oraz działania zmierzające do jej aktualizacji.     
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.        
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.      
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego.       
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.        
16. Wnioski i oświadczenia radnych.       
17. Zamknięcie sesji. 
 
Materiał informacyjny (3080kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (17 czerwca 2014, 14:07:17)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (18 września 2014, 11:16:10)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2446