Zapytanie o wycenę nadzoru inwestorskiego29.03.2018

Zapytanie o wycenę nadzoru inwestorskiego

29.03.2018

Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” 
Tuchola, 28.03.2018r.
 PŚ.041.9.2017.AN 

1.     Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
tel.: 52 5590700, faks: 52 5590701
NIP:  561-13-27-276
e-mail: starostwo@tuchola.pl
www.tucholski.pl, www.bippowiat.tuchola.pl 

2.     Przedmiot zamówienia: 
  1.  Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”. 
  2. Budowa w/w placówek potrwa do 30.04.2019 r.  (stan surowy do dnia 28.09.2018 r. ) 
  3.  Powiat Tucholski przeprowadził postępowanie przetargowe na budowę w/w placówek. Wykonawcy zostali związani ofertą do dnia 28.05.2018 r.. Ostateczny wybór nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z UE. 
  4. Teren objęty przedmiotem zamówienia obejmuje działkę nr: 339/11 w Gostycynie i 74/12 w Żalnie 
  5. Zakres prac określa pozwolenie na budowę nr KĘS.34.2017 z dnia 10.11.2017r. i pozwolenie na budowę nr GOST.44.2017 z dnia 10.11.2017r. 
  6. Dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip36.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=10785&y=0&status=2
  7. Termin realizacji zamówienia (wykonania robót budowlanych): 30.04.2019 r. 
3.     Miejsce, termin oraz forma składania wyceny:
Zapytanie o wycenę ma na celu ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i  złożenie formularza wyceny  nie będzie stanowić roszczeń o udzielenie zamówienia oraz zawarcie umowy.

Wycenę – wypełniony formularz wyceny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (osobiście, listownie lub mailowo na adres starostwo@tuchola.pl) w terminie do dnia 04.04.2018 r.  do godz. 14.30   z dopiskiem: Wycena nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” 

Załącznik:
Załącznik nr 1 - Formularz wyceny zal.pdf (344kB) pdf zal.doc (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Nitka (29 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (29 marca 2018, 09:23:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 436