Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY
  · Regionalny System Ostrzegania (aplikacja RSO)
  · Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tucholi - telefon alarmowy
  · Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi - telefon alarmowy
  · Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - telefon alarmowy
 POWIAT TUCHOLSKI
  · Informacje formalno-prawne
  · · Statut
  · · Powiatowe przepisy porządkowe
  · Lokalizacja, środowisko i statystyki
  · Programy i strategie
  · · Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego uchwalona 17.04.2016r.
  · · (poprzednia) Strategia rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola oraz Powiatu Tucholskiego
  · · Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2019 – 2022
  · · Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego
  · · Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 - 2013
  · · Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2004-2010
  · · Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego
  · · Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tucholskiego
  · · Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tucholskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015
  · · Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 wraz z projekterm Prognozy oddziaływania Programu na środowisko - konsultacje społeczne
  · · Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 wraz z Prognozą oddziaływania tego Programu na środowisko
  · · Strategia Rozwoju Edukacji Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2020
  · Gminy
  · Związki i stowarzyszenia
  · · KONKURS
  · · WYKAZ STOWARZYSZEŃ
  · · · STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
  · · · UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
  · · · STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
  · · · STOWARZYSZENIA ZAREJSTROWANE W KRS
  · · · OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
  · · · TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · · · FUNDACJE
  · · MAPA AKTYWNOŚCI
  · · PPROGRAM WSPÓŁPRACY
  · NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA
  · · Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
  · PROJEKTY
  · · Edukacja dorosłych - EFS
  · · · Rekrutacja
  · · Nauka - zawód - praca
  · · · Rekrutacja Nauka Zawód Praca
  · · Rozbudowa TCEZ - EFRR
  · · Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości
  · · Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
  · · Budowa PCW
  · · Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 RADA POWIATU
  · Skład Rady
  · · Przewodniczący Rady - kontakt
  · Zadania i uprawnienia
  · · Tryb podejmowania uchwał Rady Powiatu
  · Plan pracy Rady Powiatu
  · Materiały sesyjne
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · · Kadencja 2002-2006
  · Zapytania i interpelacje radnych
  · · Kadencja 2018 - 2023
  · · · Zapytania i interpelacje radnych
  · · · Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
  · · Kadencja 2014 - 2018
  · · · Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
  · · · Zapytania i interpelacje radnych
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
  · · · Zapytania i interpelacje radnych
  · · Kadencja 2006-2010
  · · · Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
  · · · Zapytania i interpelacje radnych
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · Zapytania i interpelacje radnych
  · · · Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
  · Protokoły z posiedzeń Rady
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · Komisje Rady Powiatu
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · · Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  · · · · Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · · Komisja Finansów i Gospodarki
  · · · · Komisja Edukacji, Kultury I Kultury Fizycznej
  · · · · Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · · Komisja Finansów i Gospodarki
  · · · · Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  · · · · Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · · Komisja Finansów i Gospodarki
  · · · · Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  · · · · Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · · Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
  · · · · Komisja Finansów i Gospodarki
  · · · · Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Protokoły z posiedzeń
  · · · · · Protokoły z kontroli
  · · Komisja Rewizyjna
  · · · Protokoły z kontroli
  · · · · Kadencja 2018-2023
  · · · · Kadencja 2014-2018
  · · · · Kadencja 2010-2014
  · · · · Kadencja 2006-2010
  · · · Protokoły z posiedzeń
  · · · · Kadencja 2018-2023
  · · · · Kadencja 2014-2018
  · · · · Kadencja 2010-2014
  · · · · Kadencja 2006-2010
  · Transmisje sesji Rady Powiatu
  · Imienne wykazy głosowań radnych
 ZARZĄD POWIATU
  · Skład Zarządu Powiatu
  · · Starosta
  · · · Dane kontaktowe
  · · · Podstawowe zadania
  · · · Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  · · · · Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  · · · · Zadania i kompetencje Komisji
  · · · · Program zapobiegania przestępczości w powiecie tucholskim
  · · · · Kontakt
  · Kompetencje
  · Protokoły z posiedzeń Zarządu
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · kadencja 2006-2010
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · · 2003
  · Kontakt
  · Zarządzenia Starosty
  · RAPORTY O STANIE POWIATU
  · · ZA 2019 R.
  · · ZA 2018 R.
  · Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 AKTY PUBLICZNOPRAWNE I AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
  · Uchwały Rady i Zarządu Powiatu
  · Akty Prawa Miejscowego
  · · 2020 r.
  · · 2019 r.
  · · 2018 r.
  · · 2017 r.
  · · 2016 r.
  · · 2015 r.
  · · 2014 r.
  · · 2013 r.
  · · 2012 r.
  · · 2011 r.
  · · 2010 r.
  · · 2009 r.
  · · 2008 r.
  · · 2007 r.
  · · 2006 r.
  · Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 PETYCJE
  · Petycje kierowane do Rady Powiatu Tucholskiego
  · Petycje kierowane do Starosty Tucholskiego
  · Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach
  · Petycje składane do Zarządu Powiatu Tucholskiego
 STAROSTWO POWIATOWE
  · STAROSTWO POWIATOWE
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Kodeks etyczny pracowników
  · WYDZIAŁY I REFERATY STAROSTWA, SAMODZIELNE STANOWISKA
  · · Wydział Organizacyjny
  · · · Zadania
  · · · Wykaz spraw i dane teleadresowe
  · · · Biuro Rzeczy Znalezionych
  · · Wydział Budżetu i Finansów
  · · Wydział Budownictwa i Komunikacji
  · · · Referat Komunikacji
  · · · · Zadania referatu
  · · · · Statystyka zdawalności
  · · · Referat Budownictwa
  · · · · Ogłoszenia
  · · · · Zadania referatu
  · · · · Pracownicy referatu
  · · · · Załatwianie spraw
  · · · · Rejestry
  · · · · Rejestry w referacie
  · · · · Ustawy i rozporządzenia
  · · · · · Ustawy
  · · · · · Rozporządzenia
  · · · · Informacje ogólne, komentarze, opinie
  · · · · · Informacja n/t płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę
  · · · · · Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk
  · · Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody
  · · · Gdzie szukać potrzebnaj informacji i wzory wniosków
  · · · Zawiadomienia - pozwolenia wodnoprawne
  · · · Gospodarka Nieruchomościami
  · · · Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  · · · Ewidencja Gruntów i Budynków
  · · · Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  · · · Drogi
  · · · · Zakres stanowiska
  · · · · Odszkodowania
  · · · · · 2018
  · · · · · · GO.683.1.3.2018
  · · · · · · GO.683.1.4.2018
  · · · · · · GO.683.1.6.2018
  · · · · · · GO.683.3.5.2018
  · · · · · · GO.683.3.14.2018
  · · · · · · GO.683.3.15.2018
  · · · · · · GO.683.3.16.2018
  · · · · · · GO.683.3.17.2018
  · · · · · 2016
  · · · · · 2015
  · · · · · · GO.683.15.3.2015
  · · · · · · GO.683.15.4.2015
  · · · · · 2013
  · · · Lasy
  · · · Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
  · · Wydział Edukacji, Zdrowia i Sportu
  · · · SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ POWIAT TUCHOLSKI
  · · · KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI
  · · · CZĘŚCIOWA REFUNDACJA KOSZTÓW CZESNEGO DLA NAUCZYCIELI
  · · · RAPORT OŚWIATOWY
  · · · STYPENDIA
  · · · POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI
  · · · DOTACJE DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
  · · · · 2020
  · · · · 2019
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · DYŻURY APTEK
  · · Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich
  · · · Zadania
  · · · Dane teleadresowe
  · · · Punkt Informacji Turystycznej w Tucholi
  · · · MUZEUM BORÓW TUCHOLSKICH
  · · Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
  · · Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Pion Ochrony
  · · Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  · · Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej
  · · Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  · · Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
  · · Inspektor Ochrony Danych
  · · Pełnomocnik ds. Organizacji Wyborów Samorządowych
  · · Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  · · Powiatowe Centrum Zarządzanie Kryzysowego
  · · · System Wykrywania i Alarmowania
  · · · System Wczesnego Ostrzegania
  · · · Pliki do pobrania
  · · Inspektor ds. Organizacji Ruchu Drogowego
  · WNIOSKI, DRUKI DO POBRANIA
  · · REFERAT BUDOWNICTWA
  · · KOMUNIKACJA, PRAWA JAZDY, REJESTRACJA POJAZDÓW
  · · GEODEZJA, KARTOGRAFIA
  · · OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBY PRZYRODY
  · · GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  · · EDUKACJA, KULTURA
  · · SPRAWY OBYWATELSKIE
  · · POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  · · · Informacje dotyczące PZOON
  · NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
  · · Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  · · Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  · · Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  · · Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych powiatu
  · · Wyniki konkursów na wolne stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych powiatu
  · ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  · POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
  · UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
  · · Zasady udostępniania
  · · Publicznie dostępny wykaz danych
  · · Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  · PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
  · SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAW
  · REJESTRY I EWIDENCJE
  · · Wydział Edukacji, Zdrowia i Sportu
  · · Wydział Organizacyjny
  · · Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody
  · OCENA PRACY URZĘDU - ANKIETA
  · ZBIÓRKI PUBLICZNE
  · DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30.000 EURO
 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 FINANSE POWIATU
  · Sprawozdanie finansowe
  · · Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
  · · Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2020
  · · Budżet na rok 2019
  · · Budżet na rok 2018
  · · Zasady opracowania i uchwalania budżetu
  · · Realizacja budżetu
  · · · 2020 r.
  · · · 2019 r.
  · · · 2018 r.
  · · · · I kwartał 2018 r.
  · · · · II kwartał 2018 r.
  · · · · III kwartał 2018 r.
  · · · · IV kwartał 2018 r.
  · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · · Realizacja WPF
  · Majątek powiatu
  · Dług publiczny
  · Pomoc publiczna
  · Opinie RIO
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Składane Wojewodzie
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2019
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2018
  · · · SKŁADANE NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · SKŁADANE NA ZAKOŃCZENIE KADENCJI
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2017
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2016
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2015
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2014
  · · · SKŁADANE NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI
  · Składane Staroście Tucholskiemu
  · · Składane za rok 2018
  · · · Składane w związku z zatrudnieniem lub rozwiązaniem stosunku pracy
  · · · Członkowie Zarządu, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  · · · Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi
  · · · Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
  · · Składane za rok 2017
  · · · Członkowie Zarządu, Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
  · · · Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi
  · · · Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
  · · · składane na początek kadencji
  · · Składane za rok 2016
  · · · Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  · · · Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi
  · · · Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
  · · · składane na początek kadencji
  · · · składane na koniec kadencji
  · · Składane za rok 2015
  · · · Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  · · · · Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  · · · Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi
  · · · Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
  · · Składane za rok 2014
  · · · Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  · · · · Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  · · · Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
  · · · Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi
  · · Składane za rok 2013
  · · · Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  · · · Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi
  · · · Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
  · · Składane za rok 2012
  · · · Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych
  · · · Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi
  · · · Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
  · · Składane na zakończenie kadencji 2010-2014
  · · Składane na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  · · Składane na zakończenie kadencji 2014-2018
  · · Składane na początek kadencji 2018-2023
  · · Składane w roku 2019
  · · Składane w roku 2020
  · · Składane za rok 2019
  · · · Członkowie Zarządu, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  · · · Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi
  · · · Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
  · · · Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
  · Składane Przewodniczącemu Rady
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2019
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2018
  · · · SKŁADANE NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · SKŁADANE NA 2 MIESIĄCE PRZED ZAKOŃCZENIEM KADENCJI
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2017
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2016
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2015
  · · · SKŁADANE ZA ROK 2014
  · · · SKŁADANE NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI
 SPRZEDAŻ MIENIA
  · Sprzedaż składników majątku ruchomego
  · Sprzedaż nieruchomości
 POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Pow. Centrum Pomocy Rodzinie
  · · Podstawa prawna funkcjonowania PCPR
  · · · Statut PCPR
  · · Kadra
  · · Zasady funkcjonowania
  · · Poradnictwo specjalistyczne
  · · Domy Pomocy Społecznej
  · · Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
  · · Rodziny zastępcze
  · · Rehabilitacja społeczna
  · · Rehabilitacja zawodowa
  · · Aktualności
  · · Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze
  · · Wyniki naboru na wolne stanowisko pracownicze
  · · Programy powiatowe
  · · Zarządzenia Kierownika PCPR
  · · Projekty realizowane przez PCPR
  · · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · · Protokoły pokontrolne
  · · Program AKTYWNY SAMORZĄD
  · · Zamówienia publiczne
  · · OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
  · · Sprawozdania finasowe
  · Dom Pomocy Społecznej
  · · Podstawowe dane
  · · Struktura organizacyjna
  · · Historia
  · · Przetarg
  · · Konkurs
  · · Wyniki konkursu
  · · Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
  · · Zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
  · · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · · Podstawa prawna funkcjonowania DPS
  · · Spis procedur obowiązujących w DPS
  · · Zarządzenia Dyrektora
  · · Projekty realizowane przez DPS
  · · Kontrole zewnętrzne
  · · Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  · · Sprawozdania finansowe
  · · Zapytania ofertowe
  · Zarząd Dróg Powiatowych
  · · Dane teleadresowe
  · · Zarządca dróg
  · · Podstawy prawne działania
  · · Organizacja ZDP
  · · · WYKAZ STANOWISK ZDP
  · · · STATUT ZDP
  · · · REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDP
  · · Zadania ZDP
  · · Mapka dróg
  · · Dane o drogach i mostach
  · · Utrzymanie letnie
  · · Utrzymanie zimowe
  · · Załatwianie spraw
  · · Druki do pobrania
  · · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · · Zamówienia publiczne powyżej 30.000 Euro
  · · Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro
  · · Sprzedaż
  · · Nabór na stanowiska urzędnicze
  · · Sprawozdania finansowe
  · · Komunikaty i Obwieszczenia
  · Z. S. Licealnych i Technicznych
  · · Dane teleadresowe
  · · Organizacja ZSLiT
  · · · Obowiązek informacyjny RODO w ZSLiT
  · · Zarządzenia Dyrektora ZSLiT
  · · Prawo
  · · · Statut ZSLiT
  · · · · Szkolny Program Profilaktyki
  · · · Statut Technikum nr 1
  · · · Statut BSIs
  · · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · · · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · · Zamówienia publiczne
  · · Aktualności
  · · Zapytanie ofertowe
  · · Przetarg
  · · Sprawozdania finansowe
  · Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
  · · Dane teleadresowe
  · · Władze ZSLiA
  · · Statut Szkoły
  · · Organizacja jednostki
  · · Pomoc Publiczna
  · · · 2011
  · · · 2009
  · · Prawo
  · · · WSO
  · · · Zarządzenia Dyrektora Szkoły
  · · · · 2011
  · · · · 2010
  · · · · 2009
  · · · · 2008
  · · · · 2007
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · Zamówienia publiczne
  · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · · Ogłoszenia i wyniki naboru do pracy
  · · Sprawozdania finansowe
  · · Sprzedaż składników majątku ruchomego
  · Tuch. Centrum Edukacji Zawodowej
  · · Statut TCEZ
  · · Władze TCEZ
  · · Kierunki Kształcenia
  · · ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30.000 EURO
  · · ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
  · · Sprawozdania finansowe
  · Liceum Ogólnokształcące
  · · Dane teleadresowe
  · · · Kontakt
  · · Władze
  · · Organizacja jednostki
  · · · Regulamin Organizacyjny
  · · Statut szkoły
  · · Wewnątrzszkolny System Oceniania
  · · Dokumentacja wewnątrzszkolna
  · · Kontrole zewnętrzne
  · · Rekrutacja
  · · Hymn szkoły
  · · Przetargi
  · · Ogłoszenia o naborze
  · · Inne informacje
  · · · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · · Sprawozdania finansowe
  · Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
  · · dane teleadresowe
  · · informacje podstawowe
  · · władze SOSW
  · · statut ZSS
  · · statut SOSW
  · · Sprawozdanie finansowe
  · Poradnia Psychol.-Pedagogiczna
  · · Statut
  · · · Załączniki
  · · Oferta programowa
  · · Druki
  · · Zmiany do Statutu
  · Dom Dziecka
  · · Dane teleadresowe
  · · Historia
  · · Przepisy prawne
  · · · Forma prawna
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Status prawny
  · · Organizacja
  · · · Struktura organizacyjna
  · · Tryb kwalifikowania
  · · Zarządzenia Dyrektora
  · · · 2011 r.
  · · · 2012 r.
  · · · -2013 r.
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Kontrole zewnętrzne
  · · · 2011 r.
  · · · 2012
  · · · · 2013 r.
  · · · 2014
  · · · 2015 r.
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · · Klauzula informacyjna (RODO)
  · · sprawozdania finansowe
  · Powiatowy Urząd Pracy
  · · Dane teleadresowe
  · Spec. Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  · · Specjaliści
  · · · Kadra
  · · Aktualności
  · · zadania merytoryczne Ośrodka
  · · · Co to jest przemoc w rodzinie?
  · · ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze/pracownicze
  · · wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze/pracownicze
  · · Regulamin naboru
  · · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · · Zasady funkcjonowania
  · · Zarzadzenia Kierownika SOW
  · · · 2011
  · · · · -2012
  · · · 2013
  · · · 2010
  · · · -2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
  · · · STATUT SOW
  · · · REGULAMIN ORGANIZACYJNY SOW
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · 2018
  · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach
  · · DOKUMENTY PRAWNE
  · · INFORMACJE OGÓLNE
  · · ORGANIZACJA
  · · ZARZĄDZENIA DYREKTORA
  · Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
  · · Dane teleadresowe
  · · Podstawa prawna funkcjonowania
  · · Informacje o działaności jednostki
  · · Regulamin Organizacyjny
  · · Aktualności
  · · Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  · · · Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · 2018 rok
  · · · 2019 rok
  · Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi
  · · Dane teleadresowe
  · · Zapytania ofertowe
  · · Ochrona danych osobowych
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Nabór na stanowiska urzędnicze
  · · Podstawa funkcjonowania
  · · · Statut
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · Kadra
  · Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie
  · · Dane teleadresowe
  · · Historia
  · · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · 2019
  · · Zarządzenia Dyrektora
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Kontrole
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Przepisy prawne
  · · · Forma prawna
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Status prawny
  · · Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze
  · · Wyniki naboru na stanowiska urzędnicze
  · Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Żalnie
  · · Dane teleadresowe
  · · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · · Sprawozdania finansowe
  · · Kontrole
  · · · 2019
 INNE JEDNOSTKI
  · Szpital Tucholski
  · · Dane teleadresowe
  · · Przetargi
  · · zamówienia publiczne
  · · Ogłoszenia i konkursy
  · · kontakty
  · Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  · · Informacje podstawowe
  · · Druki do pobrania
  · · · Druki
  · · Ogłoszenia
  · · Klauzula informacyjna
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · sprawozdanie finansowe za 2019r.
 PRZEJRZYSTA POLSKA
  · Certyfikat 'Przejrzysta Polska'
 INNE INFORMACJE
  · Wniosek o udostępnienie informacji pulicznej
  · Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  · Programy informatyczne do prezentacji i weryfikacji dokumentów
 OCHRONA DANYCH
  · KLAUZULA INFORMACYJNA
  · KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING
  · KLAUZULA INFORMACYJNA - TRANSMISJA SESJI
  · INFORMACJA O OGRANICZENIACH
  · KLAUZULA INFORMACYJNA - DO SPRAW ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  · Komunikaty PKW i Komisarza Wyborczego
  · Obwieszczenia, komunikaty TKW protokoły z wyborów
  · Dane kontaktowe
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  · Komunikaty PKW i Komisarza Wyborczego
  · Obwieszczenia, uchwały, protokół z wyborów
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  · Aktualności i komunikaty PKW
  · Skład komisji
  · Akty prawne
  · Obwieszczenia
  · Linki
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2006