AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2020 R.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 25.11.2020 r., godz. 9.00 – zdalny tryb obradowania  Tematyka posiedzenia: Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych [...]

Sesja Rady Powiatu - 26.11.2020 r.

Dnia 26 listopada br. o godzinie 9.00 w zdalnym trybie obradowania rozpocznie się XXIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Szczegółowy porządek obrad wraz z materiałami sesyjnymi znajduje się  [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2021 roku

Powiat Tucholski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tucholskiego z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola  na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, [...]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji

OGŁOSZENIE    o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2021 z zakresu udzielania [...]

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a UoDPPiW

W dniu 19 października 2020 r. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” KRS 0000154614, z siedzibą w Cekcynie przy ul. Dworcowej 30/2 złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Mandolinowe impresje” – wydanie albumu [...]

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ i KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TUCHOLI31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe.    [...]

Komunikat w sprawie odwołania sesji Rady Powiatu Tucholskiego

Mając na względzie podjęte w skali kraju środki zapobiegające epidemii choroby zakaźnej COVID-19, z uwagi na występujące realne zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa informuję, że po konsultacjach z przewodniczącymi [...]

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU MARCU 2020 R. - ODWOŁANE

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – 17.03.2020 r., godz. 15.30 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Piastowska 30.  Tematyka posiedzenia: Baza i oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2020 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia [...]

Informacja Starosty Tucholskiego dot. obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w dniu 11 sierpnia 2017r.

Informuję, iż zgodnie z § 3 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i [...]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2019 z zakresu udzielania [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tucholskiego w 2019 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 10.08.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w [...]

Informacja dot. Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informujemy, iż w dniach od 11 do 23 lipca 2018r. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest nieczynne.   W ww. okresie osoby kwalifikujące się do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać poradę w Punkcie [...]

Zapytanie o wycenę wykonania strony internetowej dla Powiatu Tucholskiego

Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę wykonania strony internetowej, która będzie narzędziem informacyjno-promocyjnym dla Powiatu Tucholskiego.   1.     Nazwa i adres zamawiającego: Powiat [...]

Znaleziono rower

Starosta Tucholski informuje, że w Biurze Rzeczy Znalezionych znajduje się rower górski znaleziony w miejscowości Wełpin. W celu odbioru rzeczy należy zgłosić się do pok. 114 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Tucholi. Informacje [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Powiat Tucholski do oddania w dzierżawę na okres od 27.04.2018 roku do 31.12.2020 roku (Woziwoda i Gołąbek) oraz do 20.03.2023 roku (Fojutowo), sporządzony zgodnie z zapisami Uchwały nr 39/96/2015 [...]

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę - [...]

Ważne dla właścicieli lasów zniszczonych w nawałnicy

Starosta Tucholski organizuje spotkanie z właścicielami lasów, w celu omówienia postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszu leśnego na uporządkowanie powierzchni leśnej zdewastowanej w wyniku nawałnicy „w ramach [...]

Wyjaśnienia w sprawie interpretowania daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej oraz daty wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się w ostatnim czasie zapytania wielu urzędów jak i obywateli (byłych przedsiębiorców) w zakresie właściwej interpretacji informacji publikowanych we wpisach do CEIDG, a dotyczących informacji o [...]

Rokowania na dzierżawę pola biwakowego w Świcie

Powiat Tucholski ogłasza rokowania na dzierżawę pola biwakowego w miejscowości Świt wraz z poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2020r. uchwała [...]

metryczka