DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2020 roku

   Tuchola, dnia 12 lutego 2021 r.   BR.0644.9.2021     Informacjao działaniach podejmowanych przez podmioty wykonującezawodową działalność lobbingowąwobec Starosty Tucholskiego w 2020 [...]

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2019 roku

Tuchola, dnia 11 lutego 2020 r. BR.0644.9.2020 Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2019 roku Realizując obowiązek [...]

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2018 roku

Tuchola, dnia 11 lutego 2019 r.   BR.0644.9.2019     Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2018 [...]

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2017 roku

Tuchola, dnia 12 lutego 2018 r.   BR.0644.9.2018     Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2017 [...]

metryczka