Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1038C Bysławek - Bysław od km 14+567 do km 16+448”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-2-2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 lipca 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)