Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w TucholiStarosta Tucholski wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Tucholi. Funkcję będzie pełnił Pan Jacek Lorczak – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z ustawą, do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez  Starostwo Powiatowe w Tucholi,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia  planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,
- monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Tucholi w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Tucholi
p. Jacek Lorczak
Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Tucholi
tel. 52 5590744
e-mail: starostwo@tuchola.pl

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (30 września 2020)
Opublikował: Jacek Lorczak (30 września 2020, 12:50:51)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (30 września 2020, 13:00:35)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 409