NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zadanie zlecone z zakresu [...]

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2021 r.

KOMUNIKATSTAROSTY TUCHOLSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R.W SPRAWIE WZNOWIENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU [...]

metryczka